Free

Missing Maps CZ Mapathon 2021 #6

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Kiwi.com Prague Office

Rohanské nábř. 678/25

186 00 Praha 8 - Karlín

Czechia

View Map

Event description
Přijďte podpořit práci MSF mapováním míst nejvíce ohrožených krizemi. Come help support MSF work by mapping places most at risk of crises.

About this event

For English, please scroll down.

Přijďte a podpořte práci humanitárních organizací tím, že pomůžete zmapovat místa, která jsou nejvíce ohrožena krizemi. Mapathony u nás společně organizují Lékaři bez hranic a dobrovolníci z české a slovenské komunity Missing Maps. Srdečně zveme úplné začátečníky i ty, kdo už mapovat umí. Potkáme se v pražské kanceláři kiwi.com a zároveň bude možné se připojit online.

Co nás čeká?

Touto událostí bychom si chtěli připomenout 50 let od založení humanitární zdravotnické organizace Médecins Sans Frontières (MSF), takže začneme průřezem klíčových momentů historie MSF. NPo krátkém úvodu do Missing Maps na mapathonu budeme společně podle satelitních snímků v OpenStreetMap zakreslovat budovy pro týmy Lékařů bez hranic v terénu. Jestli nemáte žádné podobné zkušenosti, nevadí. Všechno se naučíte na místě. Budeme školit základy mapování i rádi zasvětíme ty, kteří se účastní opakovaně, do používání pokročilejšího editoru JOSM, případně validace.

Co potřebuji?

Budete potřebovat vlastní laptop a nabíječku. Pokud máte, vezměte si také myš – hodně vám usnadní práci.

Mám si něco připravit?

Pokud ještě nemáte účet na OpenStreetMap, vytvořte si ho zde. Pokud se chcete přidat na JOSM, stáhněte si ideálně dopředu poslední verzi z https://josm.openstreetmap.de/.

Kde se dozvědět více?

  • Více o projektu Missing Maps si můžete přečíst na http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/missing-maps-zaplnujte-bila-mista-na-mapach
  • Více o Lékařích bez hranic: http://www.lekari-bez-hranic.cz/
  • Hlavní stránka Missing maps: http://www.missingmaps.org/cs

Come, learn and contribute

Come and support the work of humanitarian organizations by helping to map the areas most at risk of crises. Monthly mapathons are jointly organized by the Czech office of Médecins Sans Frontières and volunteers from the Czech and Slovak Missing Maps community. We cordially invite complete beginners as well as more experienced mappers. This time, the event will by hosted by the kiwi.com office in Prague and at the same time it will be possible to connect online.

What can we expect?

With this event, we would like to commemorate 50 years since the founding of the humanitarian medical organization Médecins Sans Frontières (MSF), so we will start with a short presentation of highlights from the history of MSF. After a brief introduction to Missing Maps, we will map buildings in OpenStreetMap based on satellite images for MSF teams in the field. If you have no such previous experience, it's fine. You will learn everything on the spot. We will provide a training of the basics of mapping and will also offer individual support as needed.

Do I need to bring anything?

You will need your own laptop and a charger. If you have a mouse, also bring it along – it will make mapping much easier.

Should I do anything in preparation?

If you don't have an OpenStreetMap account yet, create one here. If you want to join JOSM, ideally download the latest version from https://josm.openstreetmap.de/.

Where can I find out more?

  • Global website of the Missing Maps: http://www.missingmaps.org/
  • More about MSF (a founding member organization of Missing Maps): https://www.msf.org/
  • Czech and Slovak Missing Maps community group: https://www.facebook.com/groups/missingmapscz
Share with friends

Date and time

Location

Kiwi.com Prague Office

Rohanské nábř. 678/25

186 00 Praha 8 - Karlín

Czechia

View Map

Organiser Missing Maps Česká republika

Organiser of Missing Maps CZ Mapathon 2021 #6

Missing maps je společná iniciativa humanitárních organizací, kterou společně v listopadu 2014 založil Americký červený kříž, Britský červený kříž, Lékaři bez hranic a Humanitární tým OpenStreetMap. V České republice se o projekt stará česká kancelář Lékařů bez hranic a Český červený kříž.

Missing maps

Lékaři bez hranic

Český červený křž

Save This Event

Event Saved