Free

Missing Maps mapathon Bratislava #9

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Geografický ústav SAV

Štefánikova 49

zasadacia miestnosť

81473 Bratislava

Slovakia

View Map

Event description
Join a workshop in which you can vectorize aerial photos into the OpenStreetMap for the humanitarian organization Doctors without Borders.

About this Event

Below the line you can read description in English.

 

Missing Maps mapathon je workshop pre dobrovoľníkov, ktorí budú vektorizovať polohopis zo satelitných snímok (remote mapping) pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc v tých krajinách, kde chýbajú mapy. Budú používať open source nástroje v prostredí OpenStreetMap. Výstupy z mapathonov následne pomôžu ekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri rôznych mimoriadnych situáciách.

 

Missing Maps mapathon Bratislava #9 sa uskutoční v spolupráci s Mladí vedci SAV vo štvrtok 24. septembra 2020 od 17:00 do 20:00 v zasadačke Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pre zahraničných účastníkov bude zabezpečené tlmočenie do angličtiny. Dobrovoľníci budú mapovať na vlastných notebookoch a odporúčame im priniesť aj PC myš.

 

Workshop je prístupný širokej verejnosti a vstupné sa neplatí. Záujemcovia môžu poukázať dobrovoľný príspevok na darcovský systém Lekárov bez hraníc. Touto cestou chceme podporiť prácu dobrovoľníkov v teréne pri záchrane životov po celom svete.

 

Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, vytvorte si ho prosím.

 

Dobrovoľník, zaregistrovaný cez Eventbrite, má garantované miesto pri stole v zasadacej miestnosti. Pre tých, ktorí by nám chceli pomôct s prípravou mapathonu, máme voľné ešte tieto úlohy. Príchod môžete vyjadriť aj vo Facebook udalosti, čím získate prehľad o ďalších účastníkoch.

 

Pomôžte nám prosím s distribúciou plagátu v tlačovej kvalite cez rozposlanie na e-maily Vašich známych alebo vylepením v priestoroch Vašej školy či pracoviska: http://amavet962.org/dokumenty/plagat-missing-maps-mapathon-bratislava9.pdf.

Mapovacie workshopy pre projekt Missing Maps na Slovensku organizuje vzdelávacia organizácia AMAVET 962. Jej dobrovoľníci od apríla 2017 do augusta 2020 zorganizovali resp. aktívne sa zúčastnili 32 mapathonov (Bratislava 8, Žilina 8, Nitra 4, Prešov 4, Brno 4, Zvolen 1, Košice 1, Praha 1, Niš v Srbsku 1).

 

--------------------------------------------------------------------------

Missing Maps mapathon is a volunteer workshop on which you can vectorize aerial photos for the humanitarian organization Doctors without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF). The mapathon outputs then help the medical and logistic teams in the affected areas in various emergency situations.

 

Missing Maps mapathon Bratislava # 9 will take place in cooperation with the Young Scientists of the SAS on Thursday, September 24, 2020 from 5:00 pm to 8:00 pm in the meeting room of the Geographical Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. Interpreting in English will be provided for foreign participants. Volunteers will need their own laptops, also a computer mouse is recommended.

 

The workshop is open to the general public and admission is free. Candidates may make a voluntary contribution to the MSF donor system. In this way, we want to support volunteer field work to save lives around the world.

 

If you have no experience with digital mapping, it is not an obstacle at all. You'll learn everything on the spot. After a brief introductory training, we will map all together. If you do not already have an OpenStreetMap account, please create one.

 

A volunteer registered through Eventbrite has a guaranteed place on the mapathon. For those who would like to help us prepare the workshop, we have still these tasks to do. You can also express your arrival to event on Facebook to get an overview of other participants.

 

You can download a poster in Slovak and stick it up in your area: http://amavet962.org/dokumenty/plagat-missing-maps-mapathon-bratislava9.pdf.

The mapping workshop is organized by Amavet 962.  Its volunteers from April 2017 until the end of August 2020 organized or actively participated in 32 mapathons (Bratislava 8, Zilina 8, Nitra 4, Presov 4, Brno 4, Zvolen 1, Kosice 1, Prague 1, Nis in Serbia 1).

Share with friends

Date and Time

Location

Geografický ústav SAV

Štefánikova 49

zasadacia miestnosť

81473 Bratislava

Slovakia

View Map

Save This Event

Event Saved