Free

Missing Maps mapathon Slovakia online #4

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Workshop held in Slovak, Czech and English where you can vectorize aerial photos into the OpenStreetMap for humanitarian organizations.

About this event

Below the line you can read the description in English.

Mapathon je mapovací maratón, kde dobrovoľníci vektorizujú polohopis zo satelitných snímok (remote mapping) v tých územiach, kde chýbajú mapy.

Pri vektorizácií sa používajú open source nástroje (iD editor, JOSM) v prostredí OpenStreetMap. Výstupy z mapathonov pomáhajú aj lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie, katastrofy, vojnové konflikty, ohrozenie chorobami alebo hladomor).

Missing Maps je projekt, ktorý založili 4 humanitárne organizácie (Americký Červený kríž, Britský Červený kríž, Humanitárny tím OpenStreetMap, Lekári bez hraníc) a momentálne má 19 členov.

Missing Maps mapathon Slovakia online #4 sa uskutoční prezenčne aj online cez Microsoft Teams vo štvrtok 30. septembra 2021 od 17:00 do 20:00. Organizátormi podujatia sú AMAVET 962 a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, spoluorganizátormi Slovenský Červený kríž územný spolok Žilina, Geografický ústav Masarykovy univerzity a skupina mapérov z Missing Maps Brno. Mapathon je prístupný širokej verejnosti a vstupné sa neplatí.

Ak nemáte skúsenosti s mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte spolu s nami. Po krátkom úvodnom školení budeme spoločne mapovať a keď niečomu nebudete rozumieť, môžete sa pýtať. Pri práci s počítačom odporúčame používať myš pre lepšiu vektorizáciu územia, a tým čo sa zúčastnia prezenčne aj slúchadlá. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, vytvorte si ho vopred prosím.

Pri registrácii cez Eventbrite je potrebné zapísať Vaše OSM meno (OpenStreetMap username). Prosíme vypňte aj trvalý pobyt (mesto/obec) a rok narodenia pre účely získania dotácie od Ministerstva školstva SR na rozvoj projektu Missing Maps Slovakia. Ak si vyberiete online účasť, potom Vám najneskôr k deň konania do 16:00 na Váš e-mail pošleme link na pripojenie sa k mapathonu. Je možné sa aj prezenčne zúčastniť v priestoroch Slovenského Červeného kríža, územný spolok Žilina (Moyzesova 38, 010 01 Žilina) v prípade kompletnej zaočkovanosti a preukázaním sa CovidPassom.

Dobrovoľníci združenia AMAVET 962 sa od 24. apríla 2017 do 1. septembra 2021 aktívne zúčastnili 45 mapathonov (Bratislava 10, Žilina 10, Praha 7, Nitra 4, Prešov 4, Brno 4, Slovakia online 3, Zvolen 1, Košice 1, Niš v Srbsku 1).

Podrobnosti o mapathonoch na Slovensku nájdete na stránke projektu Missing Maps Slovakia.

-----------------------------------------------------------------------------

We would like to invite you to participate in the fourth Slovak Missing Maps mapathon. Considering the current situation with Covid-19, the mapathon will be organized as the hybrid event. Personal participation is possible for fully vaccinated persons.

Our mapathon will take on Thursday, September 27, from 05:00 p.m., Central European Summer Time in the Slovak Red Cross premises (Moyzesova 959, 010 01 Žilina). We would like to ask all interested in the event to use the application form on Eventbrite. The link for joining the event on the Microsoft Teams platform will be sent to all participants by e-mail on the event day.

During our volunteer event, we will create a map of the area that is affected by some kind of humanitarian crisis. Our help for the Doctors without Borders will enable more effective and faster assistance to people in need.

What is the mapathon?The mapathon participants work with the satellite images to map the uncovered places of the world (so called Missing Maps). They are using the open source tools in online environment of the OpenStreetMap. Participants create new map layers of buildings and roads.

Do not worry that you have no experience with digital mapping. You can learn all during the event. You will be able to create the map objects after the short training. Please, create a new OpenStreetMap account in case you do not possess it.

Details of the Missing Maps mapathons organized in Slovakia are available on Missing Maps Slovakia project web.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer AMAVET 962

Organizer of Missing Maps mapathon Slovakia online #4

We are an educational organization for children and adults with a focus on science and technology. We focus on geoinformatics, opensource and opendata, communication skills and personal development, volunteering.

AMAVET club no. 962 became an organizational unit of the non-profit Slovak Associaton for Youth, Science and Technology, which has been operating in Slovakia since 1990.

Club members help building a community of geographic information users, disseminating awareness of geosciences and GIS technologies, supporting personality development and local organizations, promoting free and open software plus open data, organizing volunteer activities, speaking and leadership trainings.

Sme vzdelávacia organizácia pre deti a dospelých so zameraním na vedu a techniku. Venujeme sa geoinformatike, opensource a opendata, komunikačným zručnostiam a osobnostnému rozvoju, dobrovoľníctvu.

AMAVET klub č. 962 sa v roku 2015 stal organizačnou jednotkou občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1990.

Členovia klubu pomáhajú budovať komunitu používateľov geografických informácií (GeoCommunity.sk, GeoCommunity.cz), šíria osvetu o geovedných odboroch a technológiach GIS (GeoInformatika.sk, GIS Day Bratislava 2016/2017/2018, GIS Day Nitra 2016/2017), podporujú rozvoj osobnosti a miestne organizácie (Promospravy.sk), presadzujú slobodný a otvorený softvér plus otvorené dáta (Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConf, OSS víkendy, Bratislava OpenCamp), organizujú aktivity pre dobrovoľníkov (Missing maps mapathony, Kvapka krvi rečníkov, Venčenie psíkov), realizujú tréningy rečníckych a líderských techník (Toastmasters Petržalka, Toastmasters pre rodiny, Toastmasters pre mládež).

Save This Event

Event Saved