Free

Mitt Liv HR-Träff i Malmö

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Advokatfirman Vinge

30 Östergatan

211 22 Gamla Staden

Sweden

View Map

Event description

Description

Hur förhåller vi oss till medarbetare som bär religiösa symboler?

Mitt Liv, tillsammans med experter från Vinge Advokatbyrå, handleder oss igenom följande diskussioner med stort fokus på erfarenhetsutbyte.


Kan en arbetsgivare ha en neutralitetspolicy, dvs. en policy om ålägger samtliga anställda att bära en neutral klädsel och som inte tillåter att symboler för religiösa, politiska och filosofiska övertygelser syns? Hur förhåller sig i så fall en sådan policy till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder när det gäller religion eller annan trosuppfattning?
Arbetsgivare idag måste ta ställning. På våra arbetsplatser uppstår en mängd olika situationer kopplat till religiösa symboler och uttryck. Det kan handla om vilka kläder vi bär, hur vi hälsar på varandra, bönestunder, osv.


Anmälan till Mitt Livs HR-Träffar:

http://mittliv.com/partnerskap/hr-traffar

Share with friends

Date and Time

Location

Advokatfirman Vinge

30 Östergatan

211 22 Gamla Staden

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved