Free

MMD Seminar Series 2019-2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ATriuM, University of South Wales

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Event description
Media Music Drama Research Group

About this Event

Cymuned a Hunaniaeth mewn cerddoriaeth fyrfyfyr | Community and Identity in improvised music

https://mmd.research.southwales.ac.uk/news-and-events/events/community-and-identity-improvised-music/

Dydd Mercher 18 Mawrth 2020, 3-5pm, CA B403

Yr Athro Raymond McDonald (Prifysgol Caeredin)

Dr Robert Smith (PDC)

Cadeirydd: Yr Athro Paul Carr

Dilynir y Seminar gan berfformiad o gerddoriaeth fyrfyfyr i fyny'r grisiau yn nhafarn y Flute and Tankard ar Windsor Place, Caerdydd CF10 3BX fel rhan o noson gerddoriaeth fyrfyfyr fisol o'r enw Banshee Therapy Session a drefnir ac a redir gan Joe Northwood ac Aeddan Williams. (8.45pm - 11.00pm).

Wednesday 18 March 2020, 3-5pm, CA B403

Prof. Raymond McDonald (Edinburgh University)

Dr Robert Smith (USW)

Chair: Prof. Paul Carr

The Seminar will be followed by a performance of improvised music upstairs in the Flute and Tankard pub on Windsor Place, Cardiff CF10 3BX as part of a monthly improvised music night called Banshee Therapy Session organized and run by Joe Northwood and Aeddan Williams. (8.45 pm – 11.00)

Technoleg a Hyfforddiant Perfformwyr | Technology & Performer Training

https://mmd.research.southwales.ac.uk/news-and-events/events/technology-performer-training/

Dydd Llun 18 Mai 2020, 2-4pm, CA B403

Dr Maria Kapsali (Prifysgol Leeds)

Dr Sarah Crews a Dr Christina Papagiannouli (PDC)

Cadeirydd: Denis Cryer-Lennon

Monday 18 May 2020, 2-4pm, CA B403

Dr Maria Kapsali (University of Leeds)

Dr Sarah Crews and Dr Christina Papagiannouli (USW)

Chair: Denis Cryer-Lennon

Past

Ymarfer trwy Ymchwil: Y Wyrth Ddychrynllyd o Sain wedi'i Recordio | Practice through Research: The Terrifying Miracle of Recorded Sound

Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019, 5:30pm, CA B403

Dr Matt Brennan (Prifysgol Glasgow)

Graeme O’Hara (Gwneuthurwr ffilmiau)

Dr Kyle Devine (Prifysgol Oslo)

Cadeirydd: Yr Athro Paul Carr

Friday 8 November 2019, 5:30pm, CA B403

Dr Matt Brennan (University of Glasgow)

Graeme O’Hara (filmmaker)

Dr Kyle Devine (University of Oslo)

Chair: Prof. Paul Carr

Dulliau Ymgorfforedig i Gelf a Llesiant | Embodied Approaches to Arts and Wellbeing

https://mmd.research.southwales.ac.uk/news-and-events/events/embodied-approaches-arts-and-wellbeing/

Dydd Mercher 5 Chwefror 2020, 3-5pm, CA B403

Simone Kleinlooh (Codarts, Rotterdam)

Dr Thania Acaron (PDC)

Cadeirydd: Dr Jodie Allinson (PDC)

Wednesday 5 February 2020, 3-5pm, CA B403

Simone Kleinlooh (Codarts, Rotterdam)

Dr Thania Acaron (USW)

Chair: Dr Jodie Allinson (USW)

CANCELLED - Ar Effaith a Diwydiant mewn Ymchwil Cynulleidfa | On Impact & Industry in Audience Research

https://mmd.research.southwales.ac.uk/news-and-events/events/impact-industry-audience-research/

Dydd Mercher 26 Chwefror 2020, 3-5pm, CA A419

Dr Kirsty Sedgman (Prifysgol Bryste)

Dr Rebecca Williams (PDC)

Cadeirydd: Dr Helen Davies (PDC)

Wednesday 26 February 2020, 3-5pm, CA A419

Dr Kirsty Sedgman (University of Bristol)

Dr Rebecca Williams (USW)

Chair: Dr Helen Davies (USW)

Share with friends

Date and Time

Location

ATriuM, University of South Wales

86-88 Adam Street

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved