Free

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Myfyrwyr i drafod newid yn yr hinsawdd yn y Model Digidol y Cenhedloedd Unedig

About this Event

Cofrestrwch eich ysgol i gymryd rhan mewn digwyddiad MockCOP, fel bod eich disgyblion Blwyddyn 9-13 yn cael y profiad o fynychu Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, a chael cyfle i fod yn Llysgenhadon Ieuenctid ar Newid yn yr Hinsawdd.

Bydd gwlad yn cael ei dyrannu i bob ysgol ymchwilio iddi, yna byddant yn anfon grŵp o fyfyrwyr i’r gynhadledd sy’n cynrychioli’r wlad honno. Yn ystod y digwyddiad, byddant yn cynnig atebion a gwelliannau, ac yn trafod sefyllfa eu gwlad.

Byddant yn cael cyfle hefyd, i gynllunio camau gweithredu yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd. Mae hwn yn gyfle gwych i gyflwyno dysgu trawsgwricwlaidd ac i ddatblygu ‘dinasyddion gwybodus a moesegol o Gymru a’r byd’, ac ar yr un pryd, cefnogi dysgwyr i gael effaith ar y mater hollbwysig o newid yn yr hinsawdd. Bydd dysgwyr yn:

  • Datblygu gwybodaeth am wahanol genhedloedd a’u safbwyntiau
  • Dysgu sut mae cydweithio rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig yn gweithio
  • Datblygu gwybodaeth am faterion byd-eang, a sut mae’n nhw’n cysylltu
  • Adeiladu sgiliau siarad a gwrando, ymchwil, trafod, datrys gwrthdaro a chyfaddawdu
  • Datblygu empathi a hunanhyder
  • Cynllunio prosiectau yn eu hysgolion a’u cymunedau eu hunain ar newid yn yr hinsawdd

Mae Mock COP yn brosiect Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), sydd yn cael ei ariannu gan ScottishPower Foundation. Er mwyn cyflwyno’r prosiect, bydd data cyfranogwyr yn cael eu rhannu rhwng y partneriaid a’r cyllidwr.

Darllenwch polisi preifatrwydd y Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Darllenwch polisi preifatrwydd Maint Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved