Free

Modelu yn CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn y cwrs hwn byddwn yn edrych ar amrywiaeth o dasgau modelu a sut y gellir defnyddio offer ar Hwb i'w cefnogi. Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Creu a chydweithio ar MS Excel ar Office 365
  • Defnyddio fformiwlau syml
  • Beth yw modelu?
  • Creu a defnyddio model
  • Defnyddio MS Excel i gefnogi tasgau rhesymu mathemategol

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Yn anffodus ni allwn ddarparu cinio felly bydd angen i chi ddod a cinio gyda chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved