Free

Mood Booster: Managing Low Mood & Depression / Hwb i’r Hwyliau: Rheoli Hwyl...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

This workshop is aimed at helping people cope with low mood and symptoms of depression. We will explore the different types of depression people can experience, how depression can develop and the things that can maintain it.

We will explore strategies for improving low mood, including ways to manage negative patterns of thinking, ways to deal with difficult emotions and ways to change unhelpful behaviour.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Nod y gweithdy hwn yw helpu pobl i ymdopi â hwyliau isel a symptomau iselder. Byddwn yn ystyried y gwahanol fathau o iselder y gall pobl eu profi, sut y gall iselder ddatblygu, a'r pethau sy'n gallu ei gynnal.

Byddwn yn edrych ar strategaethau ar gyfer gwella hwyliau, gan gynnwys ffyrdd o reoli patrymau meddwl negyddol, ffyrdd o ymdrin ag emosiynau anodd a ffyrdd o newid ymddygiad di-fudd.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved