£0 – £50

Music in the classroom | Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth

Actions and Detail Panel

£0 – £50

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Two sessions to support & initiate music making in the classroom Dwy sesiwn i gefnogi a dechrau creu cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth

About this event

Music in the classroom at Keystage 2

Tuesday 2 & 9 November 2021; 2pm-4pm

Two sessions providing new and different ways to support and initiate music making in the class room. Helen will take participants through a range of accessible creative approaches that can be adapted and utilised in the classroom for the development of music skills.

Building and developing on existing material explored in the 'Skills not Frills' music videos these sessions are ideal for the non specialist teacher and will provide approaches to music that support all pupils to engage and contribute.

The sessions follow on from each other so teachers need to attend both.

This course will be run by Helen Woods

http://helenwoods.com/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

*********************************************************************************************

Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth ar Allwedd 2

Dydd Mawrth 2 a 9 Tachwedd 2021; 2pm-4pm

Dwy sesiwn yn cynnig ffyrdd newydd a gwahanol o gefnogi a dechrau creu cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Bydd Helen yn mynd â'r cyfranogwyr drwy ystod o ymagweddau creadigol hygyrch y gellir eu haddasu a'u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i ddatblygu sgiliau cerddoriaeth.

Gan adeiladu a datblygu ar y deunydd a archwiliwyd yn y fideos 'Sgiliau dim Ffriliau', mae’r sesiynau yma’n ddelfrydol ar gyfer athro anarbenigol, ac yn cynnig ymagweddau tuag at gerddoriaeth sy’n cefnogi pob disgybl i fwynhau a chyfrannu.

Mae'r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu'r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Helen Woods

http://helenwoods.com/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Autumn 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.


		Music in the classroom |  Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth image

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser A2Connect: Arts & Education Network C.S. Wales

Organiser of Music in the classroom | Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth

Cardiff, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil and Vale of Glamorgan 

We offer Professional Learning courses for teachers, schools, educators and artists
We provide opportunities for teachers, artists and organisations from the arts, creative, cultural and heritage sectors to come together and collaborate.
We foster and promote arts activities taking place in schools – celebrating good practise and learning through creative engagement.

Save This Event

Event Saved