Free

Musical performance ‘The heart of the watermelon’

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Kонцерт-перформънс ‘‘Сърцето на динята‘‘

Българският Културен Институт в Лондон с удоволствие Ви кани на концерт-перформънса на Габриела Хаджикостова и Николай Иванов ‘‘Сърцето на динята‘‘. Проектът е резултат на няколкогодишни търсения на двама артисти, срещнали се на един кръстопът сред безбройните отворени пътища в един нов глобален свят, в който технологиите определят красотата на Живота, а Изкуството е някъде там...

Свят, в който всичко се развива толкова бързо, че дори в рамките на един човешки живот изконни традиции и емблематични културни ценности се разтварят, а по една или друга причина хиляди българи са се пръснали от Аляска до Австралия и всъщност някак смътно и дълбоко вътре в себе си всеки е съхранил частица от своите корени, към които се е устремила и творческата енергия на Габриела Хаджикостова и Николай Иванов.

Фокусирайки текста на Стратиев като начало на идеята, авторите по неочакван начин търсят и намират българското и под формата на Cross culture се редят традиционни песни, различни текстове, поговорки и пословици, неофолклорните теми,композирани от Николай Иванов, всичко това поело многобройни оцветявания от госпел, джаз, електронни звуци, етнически влияния от други култури, горещи и нежни струни, многократно насложени с лупер, луди пиана и екзотични перкусии и флейти.
Отговорът на „Кои сме?” и „Къде сме?” е като че ли огромната река на живия Живот, пееща с милиони гласове, измежду които – някъде там – гори сърцето на българина.

Габриела Хаджикостова – вокал
Николай Иванов ОМ – синтетизатори, китара, тамбура, вокал, флейти, перкусия
Музика и аранжимент - Николай Иванов ОМ
В албума са използвани текстове на - Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Керана Ангелова, Кристина Хаджипеткова, Радостина АнгеловаMusical performance ‘The heart of the watermelon’

The Bulgarian Cultural Institute London invites you to the musical performance by Gabriella Hadzsikosztova and Nikolay Ivanov ‘The heart of the watermelon’. The musical project is the result of years of searching of two artists who met at a crossroad among the multiple open routes in a new globalised world in which technology defines the beauty of Life and Art is somewhere there…

A world in which everything happens so rapidly that even during one lifetime traditions and emblematic cultural values fade away. A word where for one reason or another thousands of Bulgarians have dispersed from Alaska to Australia and somewhat vaguely keep deep inside a part of their roots. It is to these roots that Gabriella Hadzsikosztova and Nikolay Ivanov direct their artistic energy.

Taking Stratiev’s text as a starting point, in an unexpected manner the artists seek and find the Bulgarian. Traditional songs, different texts, proverbs, and neo-folk themes by Nikolay Ivanov merge together under the form of Cross Culture. All of this is colourfully enhanced by gospel, jazz, electro sounds, ethno influences from other cultures, heated and tender strings, wild piano, and exotic percussion and flute. The answer to ‘Who are we?’ and ‘Where are we?’ is like the big river in Life which sings with million voices among which, somewhere there, burns the heart of the Bulgarian.

Vocal - Gabriella Hadzsikosztova
Nikolay Ivanov OM – synthesiser, guitar, tambura, vocal, flute and percussion
Music and musical arrangement - Nikolay Ivanov
In the album have been used texts by: Stanislav Stratiev, Yordan Radichkov, Kerana Angelova, Kristina Hadzhipetkova, Radostina Angelova

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved