Free

My Autism, My Way - A festival of Health, well-being and living with Autism

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Mawr Country Park

Cae-Gwilym Lane

Cefn-mawr

LL14 3PE

United Kingdom

View Map

Event description
Digwyddiad teuluol yn yr Ŵyl i ddatblygu rhwydweithio ar gyfer unigolion, teuluoedd a gofalwyr ag Awtistiaeth.

About this Event

Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiol weithgareddau, gemau hwyl a rhwydweithio teuluol.

Bydd gennym ddisgo tawel, tiesies cyfannol a'r Bws Awtistiaeth Rhithwir ar y safle i edrych o gwmpas. Byddwn yn cynnal un sesiwn ar gyfer 12 bobl i'w harchebu yn y digwyddiad, bydd y sesiwn o 11.30 am - 3 pm. Archebwch ar ôl cyrraedd.

Bydd gennym siaradwyr gwadd a fydd yn siarad am eu profiadau o weithio, byw a chefnogi rhywun ag Awtistiaeth.

Bydd yna hefyd stondinau gwybodaeth amrywiol o bob sector ar draws Wrecsam.

The event will consist of various activities, fun games and family networking.

We will have a slient disco, holistic threapies and the Virtual Autism Bus will be on site to look around. We will running one session for 12 people to book on at the event, session will be from 11.30 am - 3 pm. Please book upon arrival.

We will have guest speakers who will talk about their expereinces of working, living and supporting someone with Autism.

There will also be various information stalls from all sectors across Wrexham.

Share with friends

Date and Time

Location

Ty Mawr Country Park

Cae-Gwilym Lane

Cefn-mawr

LL14 3PE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved