My Community My Council / Ein Cymuned Ein Cyngor - Engagement Event (SWW)

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Carmarthen St Peters Civic Hall

1 Nott Square

Carmarthen

SA31 1PG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join the Independent Review Panel in their South West Wales engagement event.

As part of the planned suite of engagement events the panel for the Review of Community and Town Councils in Wales would like to invite council members, clerks and key stakeholders to the South West Wales event. Come and share your views with the panel, to help Community and Town Councils play the best role they can in their communities.

At the event you will hear from the panel on their findings to date, as well as have tabled discussions on the panel's key areas of focus. Finally there will be an opportunity for a feedback session with the panel.

This is your opportunity to make your voice heard. The panel look forward to seeing you there.

Ymunwch â’r Panel Adolygu Annibynnol yn ei ddigwyddiad ymgysylltu y De-orllewin.

Fel rhan o’r gyfres o ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu, mae panel yr Adolygiad o Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn awyddus i wahodd aelodau Cyngor, chlercod a Rhanddeiliaid allweddol i’w ddigwyddiad yn y De-orllewin. Dewch draw i rannu eich sylwadau â’r panel, er mwyn helpu Cynghorau Cymuned a Thref i chwarae’r rôl orau posibl yn eu cymunedau.

Yn y digwyddiad, byddwch yn clywed am gasgliadau’r panel hyd yn hyn, yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaethau ar y prif feysydd y mae’r panel yn canolbwyntio arnynt. Ar y diwedd, bydd sesiwn adborth gyda’r panel.

Dyma’ch cyfle i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Mae’r panel yn edrych ymlaen at eich croesawu yno.


#MyCommunityMyCouncil / #EinCymunedEinCyngor

Date and time

Location

Carmarthen St Peters Civic Hall

1 Nott Square

Carmarthen

SA31 1PG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved