Free

My Welsh Sport: The Conversation, Regional Event, Treforest

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University Of South Wales

Treforest Campus

Pontypridd

CF37 1UF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

‘My Welsh Sport_The Conversation’ is your opportunity to share your views on Wales' sporting future.

Your view matters to shaping the future of Welsh sport and we would like you to join us to share your thoughts and ideas.

Working together we want to develop a new vision for sport in Wales, and these interactive events are just one platform on which you can have your say and contribute to a bright future of Welsh Sport.

‘My Welsh Sport_The Conversation’ is your opportunity to share your views on Wales' sporting future and to playing your part in shaping the future of Welsh Sport.

We look forward to seeing you and to building the future of Sport in Wales with you.‘Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs' yw eich cyfle chi i rannu eich safbwyntiau am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru.

Mae eich safbwynt yn bwysig i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru a hoffem i chi ymuno â ni i rannu eich meddyliau a'ch syniadau.

Drwy gydweithio rydym eisiau datblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ac mae'r digwyddiadau rhyngweithiol hyn yn un llwyfan i chi leisio eich barn a chyfrannu at ddyfodol disglair i chwaraeon yng Nghymru.

‘Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs' yw eich cyfle chi i rannu eich safbwyntiau am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru a chwarae eich rhan mewn dylanwadu ar ddyfodol Chwaraeon yng Nghymru.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi i adeiladu dyfodol ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru gyda chi.

Share with friends

Date and Time

Location

University Of South Wales

Treforest Campus

Pontypridd

CF37 1UF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved