Free

Multiple Dates

Mynediad am Ddim: Amgueddfa Lechi Cymru | Free Entry: National Slate Museum

Actions and Detail Panel

Free
Event description
[Scroll for English text or 'show more' on mobile devices]

About this event

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

The Museum remains FREE TO ENTER. However, to keep you and our staff safe, we have had to reduce the number of people we can welcome on site at any one time. To manage this, all visitors entering the site will need to have booked a free ticket in advance. Sadly, if you don't book and present a valid ticket, you’ll be turned away. We can make no exceptions.


		Mynediad am Ddim: Amgueddfa Lechi Cymru | Free Entry: National Slate Museum image

		Mynediad am Ddim: Amgueddfa Lechi Cymru | Free Entry: National Slate Museum image
Share with friends

Organiser Amgueddfa Llechi Cymru | National Slate Museum

Organiser of Mynediad am Ddim: Amgueddfa Lechi Cymru | Free Entry: National Slate Museum

Save This Event

Event Saved