Cardiff, United Kingdom

Mynediad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd | Entry: National Museum Cardiff