Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoff o nadroedd? Dewch draw i’r Amgueddfa ar gyfer diwrnod cyntaf ein harddangosfa newydd.

I agor yr arddangosfa mewn steil, bydd cyfle i chi gyffwrdd rhai o’r creaduriaid hardd mewn sesiynau arbennig. Bydd cyfle i baentio wynebau a chreu crefftau hefyd.

Mae’r sesiynau cyffwrdd yn digwydd am 11am, 1pm a 3pm ac yn costio £5 y pen. Mae tocynnau ar gael o Eventbrite. Dewiswch docyn ar gyfer sesiwn Gymraeg neu Saesneg.

Cynhelir sesiynau 11am ac 1pm yn Saesneg, a bydd y sesiwn 3pm yn Gymraeg.

Cofiwch fod nadroedd, fel pob anifail arall, yn cael dyddiau gwael. Allwn ni ddim sicrhau y bydd pob neidr ar gael ar gyfer pob sesiwn. Nid yw unrhyw un o’r nadroedd hyn yn wenwynig. Mae’r risg o gael eich brathu gan neidr yn isel iawn, ond mae’r gofalwyr yn hynod brofiadol ac yn nabod y nadroedd yn ddigon da i leihau’r risg hwn. Dylech olchi’ch dwylo ar ôl cyffwrdd yn y nadroedd.

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

*****************************************************************************************

If you’re a fan of these slippery serpents then head on down to the Museum for the first day of our summer exhibition ‘Snakes!’

To kick off the exhibition in style we’ll have handling sessions where you can actually touch these beautiful creatures, face painting and some snake inspired crafts.

Handling sessions at 11am, 1pm and 3pm and cost £5 per person. Tickets are available on Eventbrite. Please choose a ticket in your language of choice for that day.

The 11am and 1pm sessions will be English speaking and the 3pm session will be Welsh speaking.

Please note that snakes are like any other animal and can have their bad tempered days so we can’t guarantee that all will be able to be handled on the day. While none of the snakes used during the event are venomous and all reasonable efforts will be made to prevent any injury or illness which could result from interacting with such animals, the possibility of an incident may still exist. You should wash your hands after touching the snakes.

Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved