Free

National histories and national identities; British devolution past and fut...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking! Diolch am gadw lle!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Hen Lyfrgell

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking! Diolch am gadw lle!
Event description

Description

National histories and national identities; British devolution past and future

‘Devolution was originally intended as a means of pulling the teeth of nationalism in Northern Ireland, Scotland and Wales; that plan has backfired spectacularly.’

The Open University’s Dr Richard Marsden will explore how changing ideas about the past have contributed to the unprecedented existential challenges now facing the British state.

George Orwell once wrote; ‘he who controls the present, controls the past’. Applying this idea to present-day devolution, Dr Marsden considers the extent to which the march of both devolution and full-blown nationalism in Wales, Scotland and Ireland are the result of long-term historical changes. More specifically, he will talk about some of the changing ways in which constituent nations of the UK have mythologised their own pasts, as well as their historical relationships with one another and with Europe.

An audience Q&A will follow the lecture. Dr Marsden will be joined by Professor of Public Policy Laura McAllister to discuss Wales’ national history, identify and future.

Doors open 5.30pm, lecture starts 6pm. Please ensure you are seated by 5.55pm.

If you can’t make it why not head over to our Facebook page on the day where we will be live! If you’re watching online, you can send your questions in advance and on the day to: Wales-Events@open.ac.uk

This lecture is held in partnership with Cardiff University’s Wales Governance Centre and is part of the OU’s History lecture series. For more information on other lectures in this series, and how you can watch them, head to the OU Faculty of Arts and Social Sciences page.Hanesion cenedlaethol a hunaniaethau cenedlaethol; datganoli ym Mhrydain ddoe a heddiw

'Bwriad sylfaenol datganoli oedd modd o leihau grym cenedlaetholdeb yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban; ond mae'r cynllun hwnnw wedi methu’n drychinebus.'

Bydd Dr Richard Marsden o'r Brifysgol Agored yn archwilio sut mae syniadau gwahanol ynghylch y gorffennol wedi cyfrannu at yr heriau dirfodol, digynsail sydd bellach yn wynebu'r Wladwriaeth Brydeinig.

Bu i George Orwell ysgrifennu un tro; 'he who controls the present, controls the past'. Gan gymhwyso'r syniad hwn i'r datganoli presennol, bydd Dr Marsden yn ystyried i ba raddau y mae cynnydd datganoli a chenedlaetholdeb eang yng Nghymru, yr Alban ac Iwerddon yn ganlyniad i newidiadau hanesyddol hirdymor. Yn fwy penodol, bydd yn siarad am rhai o'r ffyrdd gwahanol mae cenhedloedd cyfansoddol y DU wedi chwedloni eu gorffennol eu hunain, yn ogystal â'u cysylltiadau hanesyddol gyda'i gilydd ac Ewrop.

Bydd sesiwn holi ac ateb i'r gynulleidfa yn dilyn y ddarlith. Yn ymuno â Dr Marsden bydd Laura McAllister, Athro Polisi Cyhoeddus, i drafod hanes, hunaniaeth a dyfodol cenedlaethol Cymru.

Drysau'n agor am 5.30pm a'r ddarlith i gychwyn am 6pm. Sicrhewch eich bod yn eistedd erbyn 5.55pm.

Os na allwch ddod draw, ewch i'n tudalen Facebook ar y diwrnod lle byddwn yn fyw! Os ydych chi’n gwylio ar-lein, gallwch anfon eich cwestiynau ymlaen llaw ac ar y diwrnod at: Wales-Events@open.ac.uk

Cynhelir y ddarlith hon mewn partneriaeth â Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ac mae'n rhan o gyfres darlithoedd Hanes y Brifysgol Agored. Am ragor o wybodaeth ynghylch darlithoedd eraill yn y gyfres hon, a sut y gallwch eu gwylio, ewch i dudalen Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol Agored.

Share with friends

Date and Time

Location

Yr Hen Lyfrgell

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved