Free

National Operating Department Practice Day: The hidden profession / Diwrnod...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Eastgate House

4th Floor

Cardiff

CF24

United Kingdom

View Map

Event description

Description

National Operating Department Practice Day: The hidden profession

It's your chance to discover Operating Department Practice

The event is a drop-in event so you can come at any time throughout the day and receive the same experience. You can stay for as long or as little as you would like!

It’s an exciting, challenging and rewarding career choice which is very unique and practical. Operating Department Practitioners (ODPs) are vital members of a multidisciplinary team. They support patients’ emotional and physical well-being throughout the surgical episode from anaesthetics, through surgery and into recovery.

If you are an education provider we can help support schools / colleges and other similar venues in the promotion of our roles and careers. If you would like to find out more about this profession and studying with us, coming along to our National Operating Department Practice Day is a great starting point.

What can you excpect?

Experience our new simulation suite and chat to teaching staff, current students and future employers.

  • Education and Teaching Zone; discover what teaching is like at Cardiff University.
  • Practice and Employability Zone; meet placement facilitators and future employers to find out about the exciting roles available to you.
  • Student Zone; talk to current students to find out what life is like at Cardiff University.
  • Springboard Zone; a chance to chat and ask questions about the course. Plus have the opportunity to consider how the team could help demonstrate the skills and knowledge with regards ODP to prospective students considering careers.

If you'd like to book on to let us know you are coming we can send you a reminder a day or two before the event takes place with any important updates. Booking is not essential - feel free to just walk in.

We can't wait to meet you.

----------------------------------------------------------------------

Diwrnod Ymarfer Gofal Llawdriniaethol Cenedlaethol: Y proffesiwn cudd

Dyma eich cyfle i chi ddysgu am Ymarfer Gofal Llawdriniaethol - Galwch heibio!

Digwyddiad galw heibio yw hwn felly cewch alw draw unrhyw bryd yn ystod y dydd a chael yr un profiad. Mae croeso i chi adael y sesiwn ar unrhyw adeg!


Mae'n ddewis gyrfa cyffrous, heriol a gwobrwyol sy'n hynod ymarferol ac unigryw. Mae Ymarferwyr Gofal Llawdriniaethol yn aelodau hanfodol mewn timau amlddisgyblaethol. Maent yn cefnogi lles emosiynol a chorfforol cleifion drwy gydol y cyfnod llawdriniaethol, o roi anaestheteg, y lawdriniaeth ei hun, ac wrth wella wedi hynny.

Os ydych yn ddarparwr addysg, gallwn ni helpu i gefnogi ysgolion / colegau a lleoliadau tebyg eraill wrth hyrwyddo ein rolau fel gyrfaoedd. Os hoffech chi gael gwybod rhagor am y proffesiwn hwn ac astudio gyda ni, byddai dod i’r Diwrnod Ymarfer Gofal Llawdriniaethol Cenedlaethol yn fan cychwyn gwych.


Beth allwch ei ddisgwyl?

Cewch brofiad o’n hystafell efelychu newydd a sgwrsio â’n staff addysgu, myfyrwyr presennol a darpar gyflogwyr.

  • Parth Addysg ac Addysgu: cewch wybod sut fath o addysgu a gynigir ym Mhrifysgol Caerdydd.
  • Parth Ymarfer a Chyflogadwyedd: cewch gwrdd â hwyluswyr lleoliadau gwaith a darpar gyflogwyr i gael gwybod rhagor am y swyddi cyffrous sydd ar gael ar eich cyfer.
  • Parth Myfyrwyr; cyfle i siarad â myfyrwyr presennol i gael gwybod sut beth yw bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd.
  • Parth Sbarduno; cyfle i sgwrsio a gofyn cwestiynau am y cwrs. Yn ogystal, cael cyfle i ystyried sut y gallai'r tîm helpu i ddangos y sgiliau a'r wybodaeth o ran Ymarfer Gofal Llawdriniaethol i ddarpar fyfyrwyr sy'n edrych am yrfaoedd.

Os hoffech gadw eich lle neu roi gwybod i ni eich bod yn bwriadu dod, gallwn anfon nodyn atoch i’ch atgoffa ddiwrnod neu ddau cyn y digwyddiad a rhoi gwybod am unrhyw newyddion pwysig yn ei gylch. Nid oes rhaid i chi gadw lle - cewch rwydd hynt i alw draw.

Edrychwn ymlaen yn fawr at gwrdd â chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Eastgate House

4th Floor

Cardiff

CF24

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved