Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

National Theatre Wales: DIY Festival/ Gŵyl DIY

National Theatre Wales

Friday, June 14, 2013 at 7:00 PM - Sunday, June 16, 2013 at 7:00 PM (BST)

National Theatre Wales: DIY Festival/ Gŵyl DIY

Ticket Information

Type End Quantity
NTW DIY Festival: Anglesey Ended Free  

Share National Theatre Wales: DIY Festival/ Gŵyl DIY

Event Details

DIY Festival

This year NTW will be piloting a ‘DIY Festival’ of new performance as part of the company’s residency on the Isle of Anglesey. We’re not quite sure what’s going to happen yet because that depends on who turns up, what they want to work on and how they want to share it.

We want to be able to create a new way for artists to come together, to make new work whilst finding different ways of sharing it between them and with a wider audience.This is an invitation to artists: writers, directors, actors, choreographers, designers, performance artists, installation-makers, multi-media experimenters, technologists and developers to embrace the homemade and lo-fi aesthetics and help us create something unique.

This ticket will give you access to the festival, its designated campsite, and to any catering provided as part of the festival.

More information will be posted on the NTW website. You can keep up to date with developments here.

---------------------------------------------------------------------------

Eleni byddwn yn cynnal peilot o ‘Ŵyl DIY’ o berfformiadau newydd fel rhan o breswyliaeth y cwmni ar Ynys Môn. Nid ydym yn hollol siwr beth fydd yn digwydd eto oherwydd mae’n dibynnu ar bwy fydd yn bresennol, a’r hyn maent yn dymuno gweithio arno a sut maent am ei rannu.

Rydym yn dymuno gallu creu ffordd newydd i artistiaid ddod ynghyd, i wneud gwaith newydd tra’n canfod ffyrdd newydd o’i rannu rhyngddynt hwy a gyda chynulleidfa ehangach. Gwahoddiad yw hwn i artistiaid: awduron, cyfarwyddwyr, coreograffwyr, dylunwyr, artistiaid perfformio, gwneuthurwyr gosodiadau, arbrofwyr amlgyfrwng, technolegwyr a datblygwyr i ymgymryd â’r aesthetig cartref nad yw’n soffistigedig a’n helpu i greu rhywbeth unigryw.

Mi fydd y tocyn yma yn rhoi mynediad i'r ŵyl, y safle gwersylla, ac i unrhyw fwyd a diod gaiff ei ddarparu fel rhan o'r ŵyl.

Mi gaiff mwy o fanylion eu rhoi ar wefan NTW. Gallwch weld y diweddaraf fan hyn.

Have questions about National Theatre Wales: DIY Festival/ Gŵyl DIY? Contact National Theatre Wales

When & Where


Isle of Anglesey/ Ynys Môn
Exact venue tbc - we will update you with this information as soon as it is available./ Safle union i'w gadarnhau - mi wnewn ni'ch diweddaru chi cyn gynted a phosib.


Friday, June 14, 2013 at 7:00 PM - Sunday, June 16, 2013 at 7:00 PM (BST)


  Add to my calendar

Organizer

National Theatre Wales

National Theatre Wales creates invigorating theatre in the English language, rooted in Wales, with an international reach.
 
We aim to be innovative and to challenge the definition of what theatre is and can be
  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.