Free

NAWR/ERW Professional Development and Networking Event for Arts Teachers in...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Davies Gallery

Newtown

SY16 2NZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

NAWR/ERW Powys Art Teachers' Networking and Continued Professional Development event.

RESCHEDULED EVENT

Lunch provided plus £100 supply cover available to Art teachers in Powys.

Louise Morgan: Exemplary work in Creative Learning Through the Arts to promote wellbeing, inclusion and relationships with the community.

Practical Workshop with artist and creative writer Nicky Arscott: Exploring working collaboratively, expressing ideas and telling stories through artworks.NAWR/ERW Digwyddiad Rhwydweithio a Datblygiad Proffesiynol Parhaus i Athrawon Celf Powys

Cinio am ddim a £100 at gostau cyflenwi i athrawon celf Powys

Louise Morgan:
Gweithredu enghreifftiol drwy brosiectau Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau i hyrwyddo lles, cynhwysiad a pherthynas â'r gymuned.

Gweithdy ymarferol hefo'r artist ac ysgrifennwr creadigol Nicky Arscott:
Archwilio cydweithio, mynegi syniadau a dweud storïau drwy weithiau celf.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Davies Gallery

Newtown

SY16 2NZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved