Free

Never stumped for ideas! CC4 Museum of Welsh Cricket & the COVID19 pandemic

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Glamorgan Archives events programme / Rhaglen digwyddiadau ar-lein Archifau Morgannwg

About this event

Join the team from the CC4 Museum of Welsh Cricket and find out more about what they do, and how they’ve adapted their work during the Covid 19 pandemic, including producing a series of fascinating podcasts exploring aspects of Welsh cricket past and present.

The CC4 Museum of Welsh Cricket opened in 2012. Based at the National Cricket Centre at Sophia Gardens, its aim is to celebrate the proud history and rich heritage of cricket in Wales.

Please note that this event will be held online via Microsoft Teams. You will need to download the Teams app to your device in advance of the event.

A link will be sent you before the event. By registering for this event you confirm you are happy for us to send you communications by email relating to this event only. Your email address will not be shared or used for any other purpose.

**********

Ymunwch a’r tîm o CC4 Amgueddfa Criced Cymru i ddarganfod mwy am ei gwaith a sut addaswyd hyn yn ystod pandemig Covid 19, gan gynnwys cynhyrchu cyfres o podlediadau ddiddorol yn ymchwilio i elfennau o griced Cymreig ddoe a heddiw.

Agorwyd CC4 Amgueddfa Criced Cymru yn 2012. Wedi ei leoli yn y Ganolfan Criced Genedlaethol yng Ngerddi Sophia, ei nod yw dathlu hanes balch a threftadaeth gyfoethog criced yng Nghymru.

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i'ch dyfais o flaen llaw.

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â'r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Glamorgan Archives

Organiser of Never stumped for ideas! CC4 Museum of Welsh Cricket & the COVID19 pandemic

Glamorgan Archives serves the authorities of Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taff and the Vale of Glamorgan. It collects, preserves and makes available to the public documents from the area dating from the 12th century to the present day. Over 12km of documents are held in the strongrooms of its purpose-built facility which opened in January 2010.

*************************

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu awdurdodau lleol Caerdydd, Penybont-ar-Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Mae’n casglu, cadw ac yn ddarparu i’r cyhoedd dogfennau o’r ardal sy’n dyddio o’r 12fed ganrif hyd at y presennol. Mae gan Archifau Morgannwg dros 12km o ddogfennau yn ei ystafelloedd sicr a wnaed i’r pwrpas ac a agorwyd yn Ionawr 2010.

Save This Event

Event Saved