New Year Art Course - Criw Celf Cardiff
Sold Out
New Year Art Course - Criw Celf Cardiff

New Year Art Course - Criw Celf Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Criw Celf Cardiff - New Year Art Course

Practical information

Days: Sat 21 January & Sun 22 January

Times: Starting from 10.00, pick up 15.00

Venue: Foyle Room, National Museum of Wales

Group sizes: For Yr 10 & 11; maximum group size 15

About the workshop

Discover artes mundi 7, with nominated artist Bedwyr Williams and take part in an informal introduction to the exhibition led by artes mundi’s friendly and experienced staff and the opportunity to create work inspired by the ideas of the exhibition. Take part in this unique opportunity to explore the world’s largest art prize and this year's selected artists.

Students will encounter the artes mundi exhibition through sharing thoughts and ideas to help them engage with art and contemporary concerns. Creating a unique and diverse learning context designed to encourage individuals to engage with art and contemporary culture.

They will be engaged in art through discussion with each other, the artists in the exhibition and hands on activities. The session is aimed at those who are defined Most Able and Talented.

For more information

On artist Bedwyr Williams

On artes mundi

Review of artes mundi

If you would like any more information about the course or about Criw Celf Cardiff please

contact Tom Goddard on 029 2087 8572 or email tom@artsactive.org.uk


Criw Celf Caerdydd – Cwrs Celf Blwyddyn Newydd

Gwybodaeth ymarferol

Diwrnodiau: Sadwrn 21 Ionawr a Sul 22 Ionawr

Oriau: Cychwyn am 10.00, codi 15.00

Oedfan: Ystafell Foyle, Amgueddfa Cymru

Maint grwpiau: Blynyddoedd 10 ac 11; uchafrif grwpiau 15

Ynghylch y gweithdy

Dewch i ddarganfod artes mundi 7, gyda’r artist enwebedig Bedwyr Williams a chymryd rhan mewn cyflwyniad anffurfiol i’r arddangosfa dan arweiniad staff cyfeillgar a phrofiadol artes mundi a’r cyfle i greu gwaith a ysbrydolir gan syniadau’r arddangosfa. Cymrwch ran yn y cyfle di-ail yma i chwilio gwobr gelf fwya’r byd ac artistiaid dethol eleni.

Bydd myfyrwyr yn dod ar draws yr arddangosfa drwy rannu meddyliau a syniadau’n gaffaeliad iddynt ymgysylltu â chelfyddyd a materion cyfoes.Creu cyd-destun dysgu di-ail ac amrywiol wedi’i lunio i annog unigolion i ymgysylltu â chelfyddyd a diwylliant cyfoes.

Fe’u symbylir i ymgysylltu â chelfyddyd drwy drafod â’i gilydd, yr artistiaid yn yr arddangosfa a gweithgareddau ymarferol. Mae’r sesiwn wedi’i bwriadu i’r rheini a ddiffinir yn Fwyaf Galluog a Dawnus.

I gael rhagor o wybodaeth

Ynghylch yr artist Bedwyr Williams

Ynghylch artes mundi

Adolygiad o artes mundi

Os oes arnoch eisiau rhagor o wybodaeth am y cwrs neu ynghylch Criw Celf Caerdydd cysylltwch â Tom Goddard ar 029 2087 8572 neu e-bostio tom@artsactive.org.uk tom@artsactive.org.uk>

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved