Free

Newid Ymddygiad ac Ymddygiad Caethiwus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prifysgol Bangor

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Nod y seminar yw

  • Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Newid Ymddygiad mewn perthynas ag ymddygiad caethiwus
  • Dysgu mwy am y dystiolaeth bresennol a thystiolaeth sy’n dod i’r amlwg
  • Adnabod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil ac ymarfer i’r dyfodol


Agorir y seminar gan yr Athro Robert Rogers: Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor


Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

  • Nick Shepley: Stafell Fyw Caerdydd
  • Prof. Simon Dymond: Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe
  • Marc Mordey: Alcohol Concern


Cynhelir y gweithdai canlynol yn ystod y prynhawn:

  • Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC)
  • Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) a chamddefnyddio sylweddau
  • Cyfweld Ysgogiadol a Chwnsela


Share with friends

Date and Time

Location

Prifysgol Bangor

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved