Free

Newly Qualified Nurse Showcase Event for Students who qualify in 2019 / Di...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales / Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you a Student Nurse qualifying in 2019? If so, you are invited to attend the Hywel Dda University Health Board Showcase Event which will give you the opportunity to meet Nursing teams from all branches of nursing (Learning Disabilities, Mental Health, Peads and Adult) as well as Community, Primary Care, Scheduled and Unscheduled Care. Come and find out what we can offer you before qualification, and when you qualify. The showcase event will include presentations, talks and networking and will be held at Principality House (Corporate Buildings), National Botanic Gardens of Wales on Saturday 3rd February 2018 from 9:30am - 12:30pm. Please book your place via Eventbrite. If you have any further queries contact: Tina Coleman -
Recruitment Campaign Specialist - tina.coleman@wales.nhs.uk


A ydych chi'n Nyrs dan hyfforddiant a fydd yn cymhwyso yn 2019? Os ydych chi, fe'ch gwahoddir i fod yn bresennol yn Nigwyddiad Arddangos Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a fydd y rhoi cyfle i chi gwrdd â thimau Nyrsio o bob cangen o nyrsio (Anableddau Dysgu, Iechyd Meddwl, Pediatreg ac Oedolion), yn ogystal â Gofal Cymunedol, Gofal Cynradd, a Gofal Wedi'i Drefnu a Heb ei Drefnu. Dewch i weld beth sydd gennym i'w gynnig i chi cyn i chi gymhwyso, a hefyd pan fyddwch chi wedi cymhwyso. Bydd y digwyddiad arddangos yn cynnwys cyflwyniadau, anerchiadau a chyfle i rwydweithio, ac fe’i gynhelir yn Principality House (yr Adeiladau Corfforaethol), Gardd Fotaneg Cymru ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 rhwng 9:30am a 12:30pm. Archebwch eich lle trwy Eventbrite. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â: Tina Coleman – Arbenigwr Ymgyrch Recriwtio – tina.coleman@wales.nhs.uk


Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales / Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved