£5

Night Walk at Gilfach Nature Reserve

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gilfach Nature Reserve

Gilfach Nature Reserve

Rhayader

LD6 5LF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Taith Gerdded y Nos yng Ngwarchodfa Natur Gilfach / Night Walk at Gilfach Nature Reserve

About this Event

Taith Gerdded y Nos yng Ngwarchodfa Natur Gilfach

8.30yh-11.00yh

Mae ardal y Gilfach yng Nghanolbath Cymru yn adnabyddus am ei hwybren dywyll, rhyfeddol gyda Pharc Wybren Dywyll Ryngwladol yn gyfagos. Gwrandewch ar synau’r nos a syllwch ar y sêr os bydd hi’n glir. Fe fyddwn yn edrych am wyfynod ac yn canfod ystlumod gyda’n canfodyddion arbenigol. Fe fydd y daith gerdded fyr ar dir hawdd oddeutu millir o hyd. Dewch â thorshys, mat ar gyfer eistedd, eli ymlid pryfed a gwisgwch ddillad ar gyfer yr awyr agored ac esgidiau addas. Pris y tocyn: £5. Man cyfarfod ym Mhorth Pont Marteg, Gwarchodfa Natur Gilfach SN 952715.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

*********************************************************************************************

The Gilfach area of Mid Wales is known for its stunning, dark skies with an International Dark Sky Park nearby. Listen to night noises and gaze at the stars if it is clear. We will be looking at moths and detecting bats with our specialised detectors. A short walk on easy terrain will be around 1 mile long. Please bring torches, a mat to sit on, insect repellent and wear outdoor clothing and footwear. Ticket cost: £5. Meet at the Pont Marteg Gateway, Gilfach Nature Reserve SN 952715.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

Gilfach Nature Reserve

Gilfach Nature Reserve

Rhayader

LD6 5LF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved