Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The ENGIN Forum, Queens Building

5 The Parade

Cardiff

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

With great prizes up for grabs, learn new technical skills and work creatively to solve real-world problems. No prior programming experience required!

Given the right tools, could you take the challenge of solving real world problems?

The School of Computer Science sets the challenge for you to bring your best ideas to the table to solve problems around Environmental Impact and Sustainable Living.

In a day ‘Jam’ packed with workshops and making things, you’ll walk away having learned new creative and tech skills. If you’re lucky your creations might even win prizes!

Absolutely no coding experience is required, just a desire to innovate and create change in the world around you. We’ll introduce you to some of Cardiff’s top innovators and guide you through the steps of working with new technologies within a team. And there will even be food and refreshments to keep the creative juices going!

The Cardiff University School of Computer Science and Informatics offers multidisciplinary research which shapes it's degree programmes, making them relevant to today's employers and well placed to take advantage of tomorrow's developments.

This event is also part of a week-long Student Innovation Festival - a celebration of the innovative and creative work taking place across the University, and has been co-produced and curated by a team of students working with our Schools and staff. Check out the other events taking place across campus during the festival week.

Hackathon Heb Godio

Gyda gwobrau gwych i ennill, dysgu sgiliau technegol newydd a gweithio'n greadigol i ddatrys problemau yn y byd go iawn. Nid oes angen profiad o raglennu ymlaen llaw!

O ystyried yr offer cywir, a allwch chi gymryd yr her o ddatrys problemau byd go iawn?

Mae'r Ysgol Gyfrifiadureg yn gosod yr her i chi ddod â'ch syniadau gorau i'r tabl i ddatrys problemau yn ymwneud ag effaith amgylcheddol a byw cynaliadwy.

Mewn diwrnod 'Jam' yn llawn gweithdai a gwneud pethau, byddwch chi'n cerdded i ffwrdd wedi dysgu sgiliau creadigol a thechnoleg newydd. Os ydych chi'n ffodus, gallai eich creadtau ennill gwobrau hyd yn oed!

Does dim angen unrhyw brofiad codio, dim ond awydd i arloesi a chreu newid yn y byd o gwmpas chi. Byddwn yn eich cyflwyno i rai o brif arloeswyr Caerdydd ac yn eich tywys trwy'r camau o weithio gyda thechnolegau newydd o fewn tîm. A bwyd a lluniaeth i gadw'r sudd creadigol yn mynd!

Mae Ysgol Gyfrifiadureg a Gwyddoniaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnig ymchwil amlddisgyblaeth sy'n siapio ei rhaglenni gradd, gan eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw ac mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

Mae'r digwyddiad hwn hefyd yn rhan o Ŵyl Arloesi Myfyrwyr o hyd - dathliad o'r gwaith arloesol a chreadigol sy'n digwydd ar draws y Brifysgol, ac fe'i cynhyrchwyd a'i baratoi gan dîm o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda'n Hysgolion a'n staff. Edrychwch ar y digwyddiadau eraill sy'n digwydd ar draws y campws yn ystod wythnos yr ŵyl.

Date and Time

Location

The ENGIN Forum, Queens Building

5 The Parade

Cardiff

CF24 3AA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved