Free

Nomineringsmöte Näringsliv 19/5 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Media Evolution City

6A Stora Varvsgatan

211 19 Malmö

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Redan nu vill vi välkomna dig till nomineringsmötet för ny styrelse och ombud för föreningsstämma.

Denna inbjudan riktar sig till dig som representerar näringslivet, det vill säga Media Evolutions medlemmar. Nu har du chansen att nominera ledamöter som representerar medlemmarna i Media Evolutions styrelse. Skicka dina förslag till valberedningen innan 5:e maj.

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta eftersom det här mötet är viktigt för Media Evolutions framtida utveckling. Mötets syfte är att hitta ledamöter till Media Evolutions nya styrelse och representanter till föreningsstämman.

Vad: Nomineringsmöte för näringsliv (Media Evolutions medlemmar)
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
När: Torsdag 19 maj kl 09.00- 10.00

Agenda
Vid nomineringsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


1. Val av ordförande, sekreterare och justerare.


2. Fastställande av röstlängd.


3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits.


4. Val av ombud till föreningsstämma jämte
ersättare för denne.


5. Val av ledamöter till föreningens styrelse.

6. Val av ledamöter till nomineringskommitténs valberedning jämte ersättare


7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens föreningsstämma eller styrelse uppdragit åt nomineringskommittén att förrätta
.

8. Ärende som styrelsen underställt nomineringskommittén


Share with friends

Date and Time

Location

Media Evolution City

6A Stora Varvsgatan

211 19 Malmö

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved