Skip Main Navigation
Page Content

Spara detta event

Event Saved

NORRSKEN - SHINE YOUR LIGHT - YOUNG LIVING EVENT IN GOTHENBURG 2020

Young Living Europe B.V.

Lördag 25 april 2020 kl. 10:00 - Söndag 26 april 2020 kl. 17:00 (CEST)

NORRSKEN - SHINE YOUR LIGHT - YOUNG LIVING EVENT IN...

Biljettinformation

Biljett-typ Försäljning Slutar Pris * Avgift Antal
Early Bird ticket for one person 30 jan. 2020 149,00 € 0,00 €
Ticket for one person Inte startat 169,00 € 0,00 €
* Priserna inkluderar MOMS

Dela NORRSKEN - SHINE YOUR LIGHT - YOUNG LIVING EVENT IN GOTHENBURG 2020

Eventdetaljer

NORRSKEN – SHINE YOUR LIGHT

 

Välkommen till Göteborg den 25-26 April 2020 då vi tillsammans ska få uppleva den härliga energin som uppstår när vi kommer samman och delar med oss om det vi kallar för Young Livings Livsstil.

 

Med gemenskap och glädje kommer vi få ta del av kunskap och utbildning av välkända Young Livingprofiler under två fantastiska dagar ihop. Den här helgen kommer vara fokusera på Livsstilen och Produkterna där du som gäst får tillfälle att lukta, testa och känna på de produkter vi har här i Europa. Du kommer också få lära dig om hur otroligt rena och fina våra oljor och produkter är och vad Seed to Seal löftet egentligen betyder samt bra och matnyttig information om varför vi väljer Young Living.

 

Helgen kommer även vara informativ för dig som vill veta mer om företagandet och hur du kan arbeta med att tala om det du redan älskar och brinner för. Detta är ett jättebra tillfälle att var med och lära sig om grunderna och vad det innebär att arbeta aktivt med att bygga sitt företag inom Young Living. Hälsa, livstil och massa annat står på schemat och du kommer ha en rolig och utvecklande helg.

 

Vem bättre äNicolas Landel, Farm Manager från Lavendelfarmen i Frankrike att tala om vad Seed to Seal faktiskt innebär och varför sättet Young Living arbetar på är så annorlunda mot andra företag? Nicolas Landel är uppvuxen i södra Frankrike och har lavendelodling i blodet. Han kommer vara här i Göteborg med oss och berätta om hans erfarenheter på farmen, om Young Living samt även en hel del om Lavendel.

 

Vi kommer även få besök av ingen mindre äChris Opfer, Advokat och Royal Crown Diamond från Colorado Usa. Chris och hans mamma Vicky Opfer var de 2:a att uppnå ranken RCD inom Young Living och har varit med från början av detta företagets resa. Chris har tillsammans med sin mamma Vicky skrivit det fanatiska hjälpmedlet boken Essential Sharing som hjälper oss medlemmar att dela med oss om produkterna och livsstilen på ett bra och enkelt sätt.

 

Vi är glada att kunna meddela en av våra Keynote-talare för många av eventen runt om i världen; Ed Daily kommer till oss i Göteborg. Han är chef för Global Utbildning inom Young Living och besitter stor kunskap. Ed själv är ett bra exempel på en hälsosam livsstil så han kommer att dela sin passion med oss! Ed Dailey har varit sjuksköterska i mer än 20 år och arbetat i flera kliniska miljö er. Han är fakultetsmedlem i Urban Zen Integrative Therapy (UZIT) -programmet, som erbjuds av Urban Zen Foundation och tillbringade 18 månader pä att implementera yogaterapi vid Beth Israel Medical Center (Sjukhus) i New York City. Som Young Livings chef för global utbildning så brinner Ed för att lära medlemmarna om bra egenvård och han har bidragit till att utveckla nya program och inspirera medlemmar på olika Young Living-evenemang runt om i världen. 

 

 

Vi är så glada att kunna berätta att vår nästa Keynotetalare på eventet är TAMARA PACKER! Hon är den Globala Masterläraren inom Regndroppstekniken, likväl är hon en certifierad massageterapeut med särskild inriktning på applicering med eteriska oljor. Hon lärde sig regndroppstekniken direkt från dess grundare, Gary Young och har fortsatt att sprida kunskapen hon har genom att lära ut den på sex kontinenter och 22 länder. På detta eventet i Göteborg kommer Tamara dela med sig om hennes upplevelser tillsammans med sin kusin Gary Young, både från deras tid tillsammans men även om Young Livings historia. Vi kommer också få lära oss om hur vi kan balansera upp våra Chakran med hjälp av eteriska oljor.  

 

 

Missa inte denna chansen!

 

Boka dina biljetter för Early-Bird priser nu 149€ (Ordinarie pris 169€) fram till senast den 30 January 2020! Biljetten inkluderar 2 konferensdagar, morgonkaffe eller te, lunch och en härlig eftermiddagsfika. Större delarna av de som talar är engelskspråkiga. 

 

Obs- begränsat antal biljetter säljer så vänta inte, boka nu.

 

Psst- Din biljett ääven en lott med chanser till fantastiska priser så håll tummar och tår för att just din biljett är den som kammar hem storvinsten!


 

 

Boende på Hotell Opalen

 

För dig som gäst på Norrsken- Shine Your Light så har vi tagit fram en särskild bokningskod som ger dig ett rabatterat pris. Koden är: PR20GBG. DENNA KODEN GER 20% rabatt på deras priser (flexibla daglig taxa) och är giltig fram till den 1 Februari 2020.

Boka ditt rum via Scandic Opalens hemsida eller genom att göra din reservation via telefon +46 31 7515300

 

Du ar varmt välkommen!

 

Young Living Europe

  NORRSKEN – SHINE YOUR LIGHT

 

Welcome to Gothenburg the weekend of the 25-26 of April, 2020, where together we will experience the wonderful energy that arises when we come together and share what we call the Young Living Lifestyle.

 

Prepare for a weekend where we with a great sense of community and joy we will be able learn and get educated by well-known Young Living people. This weekend we will be focusing on the Lifestyle where you as a guest will have the opportunity to smell, test and learn about the products we have here in Europe. You will learn how incredibly clean and fine our oils and products are and what the Seed to Seal promise really means as well as good and useful information on why we choose Young Living.

 

The weekend will also be educational for those who want to know more about how to share Young Living and how you can talk about what you already love and are passionate about. This is a great opportunity to learn about the basics and what it means to actively work with Young Living. Health, lifestyle and lots of other things are on the schedule and you can expect a fun and educational weekend.

 

Who better than Nicolas Landel, Farm Manager from the Lavender Farm in France, to talk about what Seed to Seal actually means and why the way Young Living works is so different to other companies? Nicolas Landel grew up in southern France and has lavender in his blood. He will be here in Gothenburg with us and tell us about his experiences on the farm, about Young Living and also a lot about Lavender.

 

We will also have none other than Chris Opfer, Attorney and Royal Crown

Diamond from Colorado USA. Chris and his mother Vicky Opfer were among the first to achieve the highest rank in Young Living and have been involved from the very beginning of this company's journey. Chris, along with his mother Vicky, wrote the fantastic book Essential Sharing that helps members to share about the products and lifestyle in a good and easy way.

 

We are extremely happy to have Ed Daily coming to our event! He is Director of Global Education and has also been teaching several times in our European events. Ed himself is a great example of healthy lifestyle so he will be sharing his passion with us! Ed Dailey has been a nurse for more than 20 years and worked in several clinical settings. He is a graduate and faculty member of the Urban Zen Integrative Therapy (UZIT) Program, offered by the Urban Zen Foundation, and spent 18 months implementing yoga therapy at Beth Israel Medical Center in New York City. As Young Living’s Director of Global Education, Ed is passionate about teaching members self-care skills and has been instrumental in helping to develop new programmes and inspire members at Young Living events around the world. 

 

We are happy to announce our final event Keynote Speaker TAMARA PACKER

She is Young Living’s Master Global Raindrop Trainer, as well as a licensed massage therapist who specialises in essential oil application. She learned the Raindrop massage technique directly from its founder, Gary Young and has continued to share her knowledge across six continents and 22 countries. In this event Tamara will be sharing her journey together with her cousin Gary Young and some parts of Young Living history. We will be learning also how to Balance you Chakras with essential oils.

 

Don’t miss this! There’s a limited amount of tickets available so don’t wait too long- get yours now!

 

Book Your tickets for early-bird prices 149€ (Normal price is 169€) by now or latest 30th of January 2020! The ticket is including 2 days education, morning tea/coffee, lunch and afternoon ‘fika’. Most part of the presentations are made in English.

 

Psst- and this ticket is a Raffle Ticket as well so cross your fingers and hope for one of our great surprise prices.

 


 

HOTEL ACCOMMODATION

 

There is a special booking code for guests and visitors to book hotel accommodation in connection with our event. Please use CODE: PR20GBG. This code gives a 20% discount of the daily rate (flexible rates) and it is valid until 1st of February 2020. The rooms should be booked via Scandic Opalen  Web page preferably, otherwise by hotel individual reservation by phone +46 31 7515300. 

 

You are warmly welcome!

 

Young Living Europe 

Avbokning av ett evenemang av Young Living (Europe) Limited 

 

Young Living (Europe) Limited (YL) har åtagit sig att erbjuda högkvalitativa evenemang och kommer alltid att sträva efter att ha evenemangen när biljettförsäljningen väl har börjat. Ibland uppstår omständigheter som resulterar i behovet att avbryta en händelse. När så är fallet kommer YL att vidta aktiva och positiva åtrder för att informera dig så snart som möjligt via e-post. YL förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta eventuella händelser om oförutsedda omständigheter uppstår men vi kommer att gära vårt yttersta för att undvika att göra det. 

 

Om YL avbryter ett evenemang som du har betalat för att delta, kommer vi att erbjuda dig en full återbetalning (eller en kreditöverföring för ett framtida evenemang). Inga återbetalningar kommer att utfärdas efter 30 dagar före evenemanget. 

 

Observera: Om evenemanget avbokas eller ändras är arrangemanget inte ansvariga för att ge återbetalning för eventuella resor eller boendekostnader du kan ha i samband med evenemanget. 

 

Biljettöverföringar

Om du inte längre kan delta i ett evenemang kan du överföra din biljett. För att överföra en biljett, vänligen maila pleskinen@youngliving.com och ange ditt fulla 

 

namn och medlems-ID samt fullständigt namn, medlems-ID, hemadress och e- postadress till den person du vill överföra biljetten till.
Observera: alla ytterligare pengetransaktioner må
ste ske mellan dig och den nya deltagaren. Om du vill ändra din information eller registreringsinformation m¨ste du maila pleskinen@youngliving.com  

Cancellation of an event by Young Living (Europe) Limited

 

Young Living (Europe) Limited (YL) is committed to offering high quality events and will always aim to run events once tickets sales started. Occasionally circumstances will arise which result in the need to cancel an event. When this is the case YL will take active and positive steps to inform you as soon as possible by email. YL reserves the right to modify or cancel any event if unforeseen circumstances arise but we will do our utmost to avoid doing so.

 

In case YL cancels an event that you have paid to attend, we will offer you a full refund (or a credit transfer for a future event). No refunds will be issued after 30 days prior to the event.

Please note: If the event is cancelled or changed, the event organisers are not liable to give refunds for any travel or accommodation costs you may have incurred.

 

Ticket Transfers

If you are no longer able to attend an event you can transfer your ticket. To transfer a ticket, please email pleskinen@youngliving.com and provide your full name and member ID as well as the full name, member ID, home address and email address of the person to whom you’d like to transfer the ticket.

Please note: any further money transactions will have to occur between you and the new attendee. If you would like to modify your information or registration details, you will need to email pleskinen@youngliving.com 

Har du frågor angående NORRSKEN - SHINE YOUR LIGHT - YOUNG LIVING EVENT IN GOTHENBURG 2020? Kontakta Young Living Europe B.V.

Spara detta event

Event Saved

Tid & Plats


Scandic Opalen
Engelbrektsgatan 73
40223 Göteborg
Sverige

Lördag 25 april 2020 kl. 10:00 - Söndag 26 april 2020 kl. 17:00 (CEST)


  Lägg till i min kalender

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.