North Wales Ash Dieback Toolkit Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Main Hall/Neuadd Reichel

Ffriddoedd Residential Site, Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

GWERTHIR Y DIGWYDDIAD HWN BELLACH, FODD BYNNAG, YR YDYM YN GWEITHREDU RHESTR AROS. CYSYLLTWCH Â GERALDINE.CREAVEN@TREECOUNCIL.ORG.UK

THIS EVENT IS NOW SOLD OUT, HOWEVER WE ARE OPERATING A WAITING LIST. PLEASE CONTACT GERALDINE.CREAVEN@TREECOUNCIL.ORG.UK

Hoffwn wahodd chi i lansiad pecyn cymorth newydd i gynorthwyo awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill i ddatblygu cynlluniau gweithredi ar gyfer Clefyd gwywo coed ynn, gyda siaradwyr o dîm iechyd planhigion Llywodraeth Cymru, The Tree Council a siaradwyr eraill.

You are invited to a practical event introducing the Ash Dieback Action Plan Toolkit, a four-point plan to help local authorities and other agencies develop Action Plans for ash dieback. Hear from the Welsh Government's Plant Health Team, Natural Resources Wales, Forest Research, The Tree Council and other speakers.

Mi fydd y digwyddiad yma yn ddefnyddiol iawn i swyddogion coed, cyfarwyddwyr cynllunio a/neu aelodau’r cabinet ar gyfer yr amgylchedd. Rhannwch y gwahoddiad yma gydag unrhyw gydweithwyr fydd â diddordeb.

This event will be useful for Tree Officers, Directors of Planning and/or Environment and Cabinet Members for Environment. Please share this invitation with any relevant colleagues.

Mae’r digwyddiad yma yn rhad ac am ddim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Rhaid i fynychwyr gofrestri trwy Eventbrite

Admission is FREE but spaces are limited. Attendees must register via Eventbrite.

Darparir cinio ysgafn a lluniaeth.
Ateber erbyn dydd Gwener 5 Gorffennaf

Light lunch and refreshments provided.
Please RSVP by Friday 5 July

Rhaglen

 • 9.30yb: cyrraedd/lluniaeth
 • 10yb: digwyddiad yn cychwyn
 • 1yh: cinio ysgafn
 • 2yh: taith o gwmpas yr ardd
 • 3.30yh: cau

Full programme

 • 9.30am: arrival/refreshments
 • 10am: Welcome from The Tree Council and context, Sara Lom, CEO, The Tree Council
 • 10.05am: Overview of plant health in wales, Gail Merriman Senior Forest Resources and Tree Health Officer, Welsh Government
 • 10.15am: The cost of ash dieback, Dr Glyn Jones, Environmental Economist, Fera Science Ltd
 • 10.30am: Ash dieback in Wales, Andy Wright, Plant Health Team Leader, Natural Resources Wales
 • 10.50am: ash dieback analysis: Tom Jenkins Head of Forest Research in Wales
 • 11.10am: Q&A
 • 11.20am: break
 • 11.40am: The ash dieback toolkit: formation and output - Jon Stokes Director of Trees, Science, and Research, The Tree Council
 • 12.15pm: Case study: preparing a County plan for ash dieback - Vicky Cormie, Head of Service Environment and Waste Commissioning, Leicestershire County Council
 • 12.35pm: The Tree Warden Scheme in Wales - Mike Higgins Tree and Landscape Officer, Pembrokeshire Coast National Park Authority
 • 12.50pm: Q and A
 • 1pm: lunch and networking
 • 2pm: Walk in garden focusing on ash - Jon Stokes Director of Trees, Science, and Research, The Tree Council
 • 2.45pm: Understanding stakeholder views about managing ash dieback – perspectives from participants at the meeting - Dr Bianca Ambrose-Oji Senior Social Scientist, Forest Research
 • 3.30pm: thanks and close - Sara Lom

Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol arbennig cysylltwch â Geraldine, ar geraldine.creaven@treecouncil.org.uk. Darparwn fwyd ar gyfer llysieuwyr.

If you have any special dietary requirements, please email Geraldine, on geraldine.creaven@treecouncil.org.uk. Vegetarians will be catered for.

Am fanylion llawn ar sut i drefnu eich ymweliad, gweler gwefan yr Mae Prifysgol Bangor:

https://www.bangor.ac.uk/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yna e-bostiwch geraldine.creaven@treecouncil.org.uk

For full details of how to plan your trip, please see the Bangor University website:

https://www.bangor.ac.uk/

If you have any questions please email geraldine.creaven@treecouncil.org.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Main Hall/Neuadd Reichel

Ffriddoedd Residential Site, Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved