Free

North Wales Health Links Shared Learning Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

CYMRAEG ISOD

Come and join us to learn more about the success and challenges groups/organisations face when delivering projects in Sub Saharan Africa.

The event runs from1pm- 5pm and includes lunch and a break.

Agenda:

Introductions

Community health projects:

  • Hazina- Community health project in Tanzania, disability focus
  • Teams 4U: Sexual and reproductive health, menstrual health management in schools in Kumi district, Uganda

Discussion and questions

Hub Cymru Africa- Supporting Partnerships in Wales and Africa

Sharing Challenges and Lessons learned from North Wales Health Links:

  • Betsi Quthing
  • Glan Clwyd Hossana
  • Wrexham- Busia

BCUHB update

Peer learning- come with your key questions!

End

--------------------------------------

Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am y llwyddiant a'r heriau sy'n wynebu grwpiau / sefydliadau wrth gyflwyno prosiectau yn Affrica Is-Sahara.

Mae'r digwyddiad yn rhedeg o 1pm - 5pm ac mae'n cynnwys cinio a seibiant.

Agenda:

Cyflwyniadau

Prosiectau iechyd cymunedol:

  • Hazina- Prosiect iechyd cymunedol yn Tanzania, ffocws anabledd
  • Timau 4U: Iechyd rhywiol ac atgenhedlu, rheoli iechyd menstruol mewn ysgolion yn ardal Kumi, Uganda

Trafodaeth a chwestiynau

Hub Cymru Affrica- Cefnogi Partneriaethau yng Nghymru ac Affrica

Rhannu Heriau a Gwersi a ddysgwyd o Dolenni Iechyd Gogledd Cymru:

  • Betsi Quthing
  • Glan Clwyd Hossana
  • Wrecsam- Busia

Diweddariad BCUHB

Dysgu gyda cyfoedion - dewch â'ch cwestiynau allweddol!

Cyflwyniad thematig gyda thrafodaeth - Pwnc i'w gadarnhau.

Diwedd

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved