North Wales Regional Meeting/ Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru
Free
North Wales Regional Meeting/ Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru

North Wales Regional Meeting/ Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

North Wales Regional Meeting

Join us for our next North Wales regional ‘get together’ in Llanduno on Tuesday 6th December.

1.30pm - 4.00pm

Venue Cymru, Llandudno

This meeting will be an opportunity for our North Wales members and anyone interested in WEN Wales to come along, hear about what we’re doing and help to shape our activities over the next few months.

We are particularly interested in hearing your views on International Women Day 2017 and ideas for developing our network in North Wales.

We look forward to seeing you there.


Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru

Gwahoddiad i ddod i Gyfarfod Rhanbarthol nesaf RhCM ddydd Mawrth 6 Rhagfyr

1.30pm – 4.00pm

Venue Cymru, Llandudno

Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod nesaf Gogledd Cymru yng Nghyffordd Llandudno ddydd Mawrth 6 Rhagfyr

Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle i aelodau Gogledd Cymru ac unrhyw un â diddordeb yn RhCM Cymru ddod i glywed am yr hyn rydym yn ei wneud a helpu i lunio ein gweithgareddau dros y misoedd nesaf.

Mae diddordeb arbennig gennym mewn clywed eich barn ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched a syniadau ar gyfer datblygu ein rhwydwaith yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi yno.

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved