North Wales Safeguarding Board Annual Conference 2016

North Wales Safeguarding Board Annual Conference 2016

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View map

Description

The North Wales Safeguarding Children’s Board Annual Conference

The theme of the Conference is ‘Seeing and Hearing the Child’

The conference takes place at Venue Cymru, Llandudno on Wednesday 12 October 2016 from 9:30-1:30. Registration will be from 9:00 onwards

There will be speakers from Barnardos and Little Voices. The North Wales Safeguarding Board is very excited to welcome these speakers to the Conference.

More details to follow……….

Cynhadledd Flynyddol Bwrdd Diolgelu Plant Gogledd Cymru

Thema’r gynhadledd yw ‘Gweld a Chlywed y Plentyn’

Bydd y gynhadledd yn cymeryd lle yn Venue Cymru ar Ddydd Mercher 12fed Hydref 2016 o 9:30-1:30. Bydd cofrestru yn cymeryd lle o 9:00yb ymlaen

Mae’r Bwrdd yn falch iawn o groesawu siarardwyr o Barnardos, prosiect Lleisiau Bach a Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru.

Mwy o fanylion i ddilyn . . . .

Save This Event

Event Saved