Free

North Wales Screening - Annual Human Rights Lecture / Darlith Hawliau Dyno...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Conwy

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dangos y Ddarlith Hawliau Dynol yng Ngogledd Cymru – 30 Mawrth 2017

Rydym yn cynnal digwyddiad yng Ngogledd Cymru i ddangos ein darlith hawliau dynol flynyddol ar ffilm. Caiff ein darlith eleni, “Newyddion ffug, Hawliau Dynol a Mynediad i Gyfiawnder” ei thraddodi gan Adam Wagner ar 7 Mawrth yng Nghaerdydd. Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar 30 Mawrth yng Nghanolfan Busnes Conwy i weld y ddarlith ar ffilm, ac yna sesiwn C ac A (gan gynnwys y Parchedig Aled Edwards o’n Pwyllgor Cymru).

5.30pm – Lluniaeth ysgafn a Rhwydweithio

6.00pm – Dangos y ddarlith – Adam Wagner - Newyddion ffug, Hawliau Dynol a Mynediad i Gyfiawnder

7.00pm - Sesiwn C ac A (Panel i’w gadarnhau)Human Rights Lecture Screening North Wales – 30th March 2017

We are hosting a screening of our annual human rights lecture in North Wales. Our lecture this year, “Fake News, Human Rights and Access to Justice” will be delivered by Adam Wagner on the 7th March in Cardiff. We would like to invite you to join us for a screening of the lecture on 30th March at the Conwy Business Centre which will be followed by a Q&A session (including Reverend Aled Edwards from our Wales Committee).

5.30pm - Refreshments and Networking

6.00pm - Screening of the lecture - Adam Wagner - Fake News, Human Rights and Access to Justice

7.00pm - Q&A session (Panel to be confirmed)


Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Conwy

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved