North Wales Social Prescribing - Community of Practice - 4th Gathering

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Event description
The fourth in a series of community of practice gatherings of social prescribing practitioners from across North Wales

About this Event

Ymunwch â ni ar 4 Tachwedd yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr, Wrecsam, ar gyfer pedwerydd cyfarfod Cymuned Ymarfer Presgripsiwn Cymdeithasol Gogledd Cymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar werthuso ac arddangos effaith presgripsiwn cymdeithasol, a bydd yn gyfle gwych i rwydweithio, dysgu, rhannu ac ymgysylltu ar y pwnc pwysig hwn.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Join us on 4 Nov at Wrexham Glyndwr University Catrin Finch Centre, for the fourth North Wales Social Prescribing Community of Practice gathering.

This event will focus on evaluation and demonstrating the impact of social prescribing, and will be a great opportunity to network, learn, share and engage on this important topic.

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved