Sold Out

Noson Seryddiaeth / Stargazing Evening

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llyn Gwynant Campsite

Nant Gwynant

Caernarfon

LL55 4NW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

*PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni mewn noson seryddiaeth arbennig yng Ngwersyllfa Llyn Gwynant, Nant Gwynant. Mae’r digwyddiad wedi ei anelu yn bennaf i annog a hyfforddi busnesau twristiaeth yn Eryri i gynnal eu digwyddiadau seryddiaeth eu hunain gan fod Parc Cenedlaethol Eryri wedi derbyn y statws Awyr Dywyll Ryngwladol - un o ddim ond 11 yn fyd-eang.

Ein siaradwr gwadd yw Allan Trow a Martin Griffiths o Dark Sky Wales. Mae Allan yn seryddwr angerddol a chyn-ddarlithydd mewn seryddiaeth ym Mhrifysgol Morgannwg a Martin Griffiths yn awdur a seryddwr proffesiynol a chyn Uwch Ddarlithydd mewn Seryddiaeth ym Mhrifysgol De Cymru.

‘Mae’r dynodiad Awyr Dywyll yn cynnig cyfle i fusnesau ddenu twristiaid ychwanegol i’r ardal, yn enwedig tu allan i’r tymor brig.’

Agenda'r noson:

6.30yp - Cyrraedd.

7.00 - 8:00yp - Planetariwm pop-up gyda Martin Griffiths.

8.00 - 9.00yp - Bwyd a gyflenwir gan Blas Yr Allt. (am ddim)

9:00 - 10.30yp - Seryddiaeth yn y caeau ysgubor (os yw’r tywydd yn caniatáu) neu sgyrsiau diddorol am yr awyr dywyll os bydd y tywydd yn ddrwg.

Cofiwch wisgo dillad cynnes.

I gofrestru ar gyfer y Noson Seryddiaeth, cliciwch ar y botwm uchod neu cysylltwch gyda Rachel Roberts ar (01766) 514057 neu Rachel@mentermon.com

Nodwch os oes gennych unrhyw anghenion dietegol os gwelwch yn dda.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim i fusnesau yng Ngwynedd yn unig, rhaid cofrestru gan fod tocynau yn gyfyngedig.

*************************************************************************

We would like to invite you to our Stargazing Evening that is held at Llyn Gwynant Campsite, Nantgwynant. This event is aimed to encourage and train tourism businesses in Snowdonia to stage their own stargazing events as the Snowdonia National Park has been awarded the International Dark Sky Status – one of only 11 globally.

Our guest speaker will be Allan Trow and Martin Griffiths from Dark Sky Wales. Allan is the Manager/Owner of Dark Sky Wales and former lecturer in astronomy at the University of Glamorgan and Martin Griffiths is an enthusiastic science communicator, writer and professional astronomer and former Senior Lecturer in Astronomy at the University of South Wales.

‘The Dark sky status can attract additional tourist to the area, especially outside the peak seasons.’

Agenda for the evening:

6.30pm - Arrival.

7.00 - 8.00pm Planetarium pop-up session in barn with Martin Griffiths.

8.00 - 9.00pm- Food supplied by Blas yr Allt. (Free of charge)

9.00pm - 10.30pm- Stargazing in the barns fields (weather permitting) or a talk about the dark sky if the weather is not suitable.

Remember to wear warm clothing.

To register for the Stargazing Evening click on the above button or contact Rachel Roberts on (01766) 514057 or Rachel@mentermon.com

Please inform us if you have any dietary requirements.

This is a free event for businesses in Gwynedd only, you must register to get entry as tickets are limited.

Share with friends

Date and Time

Location

Llyn Gwynant Campsite

Nant Gwynant

Caernarfon

LL55 4NW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved