£0 – £15

Nosweithiau Calan Gaeaf | Halloween Nights

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Bydd Nosweithiau Calan Gaeaf yn dychwelyd i Sain Ffagan ddiwedd Hydref! Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr...

Mae Calan Gaeaf ar ei ffordd, felly gwisgwch eich dillad mwyaf dychrynllyd ac ymuno â ni am noson i'w chofio yn yr Amgueddfa! Diolch i hud a lledrith technoleg, bydd yr adeiladau cyfarwydd a chyfeillgar yn troi'n guddfannau i greaduriaid gwych a gwachul. Yn newydd sbon eleni hefyd, bydd ARDAL ARSWYD iasol i'r rhai sy'n hoff o hunllefau gwyllt (oed 12+).

Bydd straeon syfrdanol i'r rhai bach o gwmpas pair y ddewines yn Oakdale, a hanesion mwy dychrynllyd i'r rhai hynaf a dewraf yng Nghapel Pen-rhiw. Ble bynnag ewch chi, rydych chi'n siŵr o gyfarfod gwesteion rhyfedd. Mae pob un ohonynt yn gymeriadau o hanesion llên gwerin rhyfeddaf Cymru, ac yn barod i godi ofn arnoch chi!

Galwch draw i'n gweithdai crefft i greu gwrthrychau wedi'u hysbrydoli gan drysorau erchyll o berfeddion ein casgliadau. Neu beth am greu hudlath dewinol yn Ysgubor Kennixton er mwyn bwrw hud ar bobl.

Bydd cerddoriaeth fyw, a jyglwyr tanbaid yn goleuo'r wybren ar Lawnt Gwalia. Wrth i'r noson ddod i ben, byddwn yn dod ynghyd i weld y Dyn Gwiail yn llosgi. Dewch i wneud dymuniad wrth i'r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau ar eich ffordd adref.

Archebwch eich tocynnau nawr am noson o gysgodion a golau gyda digon i ddychryn y teulu cyfan!

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

 • Effeithiau arbennig Calan Gaeaf ar draws yr Amgueddfa awyr agored.
 • Ardal Arswyd am ddychryn ofnadwy – addas i oed 12+
 • Gweithdai Crefft Calan Gaeaf*
 • Creu hudlath
 • Straeon bwganod i blant ac oedolion
 • Cymeriadau Calan Gaeaf
 • Cerddoriaeth ac adloniant byw
 • Llosgi'r Dyn Gwiail
 • Gorymdaith lusernau (dim fflamiau noeth os gwelwch yn dda)
 • Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

*ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Grefftwyr a'r Ffair Draddodiadol.

Archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed.

Ni ellir cael arian yn ôl na newid tocyn am ddyddiad neu ddigwyddiad arall.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn


Halloween is drawing near, and it’s time put on your most blood-curdling costume for an unforgettable night at the Museum. Those familiar, friendly buildings will be showing their dark side as spirits are conjured up with bucketloads of SPOOK-tacular technical wizardry. New for this year will be an extra-creepy SCARE ZONE for those who like their nightmares on the wild side (age 12+)

There’ll be spooky stories for little ones around the witch’s cauldron in Oakdale, and darker tales for the older and braver in Penrhiw Chapel. Wherever you go, you’re bound to bump into some of our extra ghostly guests. They’re straight out of the weirdest pages of Welsh folklore – and they’d just love to give you a fright or two!

Head over to our Creepy Craft workshops where you’ll be making things inspired by the terrible treasures that lurk in the darkest corners of our collections. Or make a magic wand in Kennixton Barn so you can cast your own special spells

There’ll be live music, and fiery jugglers to light up the night on Gwalia Green. Then as the evening draws to a close we’ll gather together to watch the Wicker Man burn. You can make a wish as the sparks fly high, then join the lantern parade to wind your way home.

Book your tickets now for a night of shadow and light and FRIGHT-fully good family fun!

The price of your ticket includes:

 • Halloween special effects display across the outdoor Museum.
 • Scare Zone area for bigger frights – age advisory 12+
 • Creepy craft workshops*
 • Wand making
 • Ghost stories for children and adults
 • Halloween character walkabouts
 • Live music and entertainment
 • Burning of the Wickerman
 • Lantern parade (no naked flames please)
 • Event car parking (after 5pm)

* excludes Makers’ Market activities and Traditional Fairground.

Please book a free infants ticket for each child under 2 years attending.

All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event.

Assistance dogs only for this event please.

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

St Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved