£0 – £13

Multiple Dates

Nosweithiau Calan Gaeaf / Halloween Nights

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae Calan Gaeaf ar ei ffordd, ac mae'n bryd dod â'r bwganod bach drygionus i'r Amgueddfa am noson ddychrynllyd o dda!

 • Dilynwch eich trwynau o amgylch yr Amgueddfa i ganfod ein gwesteion arallfydol. Mae pob un yn gymeriadau o hanesion llên gwerin rhyfeddaf Cymru – fyddwch chi'n ddigon dewr i roi cnoc ar y drws?
 • Bydd y Dyn Gwiail yn llosgi bob nos hefyd. Dathlwch wrth groesawu'r gaeaf a gwneud dymuniad wrth i'r gwreichion dasgu!
 • Bydd straeon syfrdanol yn cael eu hadrodd o bulpud Capel Penrhiw ac o gwmpas crochan y wrach yn Oakdale.
 • Rhowch gynnig ar rai o'r gweithdai crefft a cherfio pwmpen, creu gwialen hud neu ysgrifennu eich swyn eich hun yn yr Ysgoldy.
 • Galwch draw i Sgwâr Gwalia i fwyta a thorri syched.

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

 • Gweithgareddau galw draw*
 • Cerfio pwmpen
 • Creu ffon hud
 • Crefftau Calan Gaeaf
 • Ysgrifennu swynion
 • Straeon ysbryd
 • Perfformiadau gan gymeriadau Calan Gaeaf
 • Llosgi'r Dyn Gwiail am 7.45pm
 • Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

* ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Grefftwyr a'r Ffair Draddodiadol.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu o gaffi'r Amgueddfa yn y Prif Adeilad ac ar stondinau ar Sgwâr Gwalia.


Addasrwydd: teuluoedd â phlant 4-12

Plant dan 2 oed: am ddim – archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed fydd yn mynychu.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Ni ellir rhoi ad-daliad neu gyfnewid am ddigwyddiad neu ddyddiad arall wedi prynu'r tocyn.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn


___________________________________________________________

Halloween is drawing near, and it’s time to bring your little goblins and ghouls to the Museum for a night of FRIGHT-fully good family fun:

 • Make your way around the Museum to find our host of ghostly guests. They’re straight out of the weirdest pages of Welsh folklore – will you be brave enough to knock on the doors and see who’s home?
 • Each night the Wicker Man will burn. Celebrate as summer turns to winter and make a wish as the sparks fly high!
 • There’ll be spooky stories from the pulpit in Penrhiw Chapel and around the witch’s cauldron in Oakdale.
 • Drop into our creepy craft workshops for pumpkin carving, willow wand making and more…
 • Write your own special magic spell in the Schoolhouse.
 • Stop for a snack and a drink on Gwalia Green.

The price of your ticket includes:

 • Drop in workshop activities*
 • Pumpkin carving
 • Wand making
 • Creepy craft
 • Spell writing
 • Ghost stories
 • Halloween character walkabouts and performance
 • Burning of the Wickerman at 7.45pm
 • Event car parking (after 5pm)

* excludes Makers’ Market activities and Traditional Fairground.

Food and drinks will be available to purchase from the Museum café in the Main Building and stallholder area on Gwalia Green.


Suitability: Families with children age 4-12

Infants under 2 years: free - please book a free infants ticket for each child under 2 years attending.

All tickets for this event must be purchased in advance.

All tickets are non-refundable and cannot be exchanged for an alternative date or event.

Assistance dogs only for this event please


Share with friends

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved