Not Just a Number: The Premiere Screening of Stories from Care
Free
Not Just a Number: The Premiere Screening of Stories from Care

Not Just a Number: The Premiere Screening of Stories from Care

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Haydn Ellis Building

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Care-experienced young people have worked with CASCADE (the Children's Social Care Research and development Centre) at Cardiff University and with Voices from Care Cymru   to produce insightful and moving digital stories about their experiences. These stories are being screened for the first time and young   people, service-users, carers, practitioners and policy-makers are warmly welcomed to attend. There will be opportunities to discuss the issues raised through the stories as well the importance of innovative and creative, participatory social science research methods. Lively discussions, participation and feedback from attendees will be encouraged throughout the event and will make for an informative and memorable evening for all who attend.

Mae pobl ifanc fu’n y system ofal wedi gweithio gyda CASCADE (y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant) ym Mhrifysgol Caerdydd a gyda lleisiau o Care Cymru, i gynnig straeon digidol difyr a theimladwy am eu profiadau addysgol.

Mae’r straeon hyn yn cael eu sgrinio am y tro cyntaf ac mae croeso cynnes i bobl ifanc, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, ymarferwyr a’r rhai sy’n llunio polisi. Ar ôl derbyniad diodydd, bydd cyfleoedd i drafod y materion a godwyd yn straeon yn ogystal â thrafod pwysigrwydd dulliau ymchwil gwyddorau cymdeithasol arloesol, creadigol, cyfranogol. Anogir trafodaethau bywiog, cyfranogiad ac adborth gan bawb fydd yno drwy gydol y digwyddiad a dylai fod yn noson ddiddorol i bawb sy’n dod.

Share with friends
Date and Time
Location

Haydn Ellis Building

Maindy Road

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved