Free

Nuclear Institute and Women in Nuclear Wales Launch Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Neuadd Reichel - Reichel Hall

Prifysgol Bangor - Bangor University

Bangor - Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Croeso i ddigwyddiad lansio Tîm Rhanbarthol Merched ym Maes Niwclear Cymru a Changen Cymru o’r Sefydliad Niwclear.

Ydych chi’n newydd i'r Diwydiant Niwclear? Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r Diwydiant Niwclear neu hoffech chi gael rhagor o wybodaeth?

Dewch draw i gael dysgu mwy am y Sefydliad Niwclear a Merched ym Maes Niwclear Cymru a chwrdd â’r timau sy’n gweithio gyda chi i greu rhwydwaith llwyddiannus.

Mae’r digwyddiad undydd hwn yn cynnwys rhai o’r siaradwyr mwyaf diddorol ac ysbrydoledig o bob cwr o’r diwydiant niwclear yn ogystal â chyflwyniadau technegol rhagorol sy’n tynnu sylw at rai o heriau a thechnolegau’r diwydiant niwclear yng Nghymru.

Dyma’r prif siaradwyr yn y digwyddiad:

 • Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr, Pŵer Niwclear Horizon

 • Jack Gritt, Llywydd, WiN UK

 • Sarah Beacock, Prif Weithredwr, NI

 • Gwen Parry-Jones OBE, Cyfarwyddwr Busnes, EDF Energy

 • Miranda Kirschel MBE, y Tîm Cynghori ar Ynni, EY

 • Barbara Rusinko, Dirprwy Is-Lywydd, Bechtel

 • Janet Roth, Dirprwy Reolwr Peirianneg, Menter Newydd (Bechtel)

Bydd cyfleoedd gwych i chi rwydweithio â chydweithwyr o feysydd eraill yn y diwydiant a rhoi eich adborth ynghylch beth all y Sefydliad Niwclear a Merched ym Maes Niwclear ei wneud i chi.

Darperir cinio a hoffem eich gwahodd i aros ar ôl y prif ddigwyddiad am ddiodydd a chanapés a pharhau i rwydweithio.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!


Cwestiynau Cyffredin

Sut galla i gysylltu â’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych chi gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â’n Rheolwr Cofrestru ar gyfer Digwyddiadau, Olivia Collier olivia.collier@horizonnuclearpower.comWelcome to the launch of Women in Nuclear Wales Regional Team and Nuclear Institute Wales Branch.

Are you new to the Nuclear Industry? Are you interested in joining the Nuclear Industry or just want to find out more?

Come along to find out more about the Nuclear Institute and Women in Nuclear Wales and meet the teams working with you to build a successful network.

This one day event features some of the most interesting and inspirational speakers from across the nuclear industry as well as some excellent technical presentations highlighting some of the challenges and technologies of the nuclear industry in Wales.

Key speakers at the event:

 • Duncan Hawthorne, CEO, Horizon Nuclear Power

 • Jack Gritt, President, WiN UK

 • Sarah Beacock, CEO, NI

 • Gwen Parry-Jones OBE, Business Director, EDF Energy

 • Miranda Kirschel MBE, Energy Advisory, EY

 • Barbara Rusinko, Senior Vice President, Bechtel

 • Janet Roth, Deputy Engineering Manager, Menter Newydd (Bechtel)

There will be fantastic opportunities to network with colleagues from other areas of the industry and to give us your feedback on what the Nuclear Institute and Women in Nuclear can do for you.

Lunch will be provided and we would also like to invite you to stay after the main event for drinks and canapes and to continue networking.

We look forward to seeing you there!


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

If you have questions about the event please contact our Event Registrations Manager, Olivia Collier olivia.collier@horizonnuclearpower.com

Share with friends

Date and Time

Location

Neuadd Reichel - Reichel Hall

Prifysgol Bangor - Bangor University

Bangor - Bangor

LL57 2TW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved