Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

NWFPA Food Poverty Conference

2025 Movement

Friday, 30 November 2018 from 10:00 to 16:30 (GMT)

Ticket Information

Type Remaining End
Quantity
General Ticket 9 Tickets Ended Free  

Share NWFPA Food Poverty Conference

Event Details

Rydym yn hynod gyffrous i gyhoeddi ein bod yn cynnal cynhadledd AM DDIM yn yr Optic yn Llanelwy ar 30 Tachwedd i godi ymwybyddiaeth a deall effeithiau tlodi bwyd ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru.

Ni ellir cyflawni'r her o leihau effeithiau negyddol a niweidiol tlodi bwyd gan un neu ddau sefydliad yn unig, dim ond trwy gydweithredu, cydlynu a chyflenwi gyda’n gilydd y gellir cyflawni hyn, mae'r gynhadledd hon yn gam pwysig wrth dynnu ynghyd  gweithrediadau'r sefydliadau ac asiantaethau hynny sydd ar hyn o bryd yn ymwneud â darparu atebion gyda'r rhai sy'n ystyried y cyfraniad y gallant ei wneud i her tlodi bwyd.

Nodau'r gynhadledd yw:

  • Codi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n ymwneud â thlodi bwyd ledled gogledd Cymru a'r effaith ar unigolion, teuluoedd, plant a chymunedau a'r sefydliadau sy'n eu gwasanaethu
  • Casglu pobl a sefydliadau perthnasol ynghyd i arwyddo i Siarter Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru
  • Rhannu syniadau ac atebion
  • Sicrhau ymrwymiad a chytuno ar ymagwedd gyfunol gan dynnu ar ein holl adnoddau ac arbenigedd

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

We are very excited to announce that we are holding FREE conference at the Optic in St Asaph on 30thNovember to raise awareness and understand the impacts of food poverty across the North Wales Region.

The challenge of reducing the negative and harmful effects of food poverty cannot be achieved in isolation by one or two organisations, it can only be achieved through cooperative, coordination and delivering together, this conference represents an important step in drawing together the actions of those organisations and agencies currently engaged in providing solutions with those considering the contribution they can make to the challenge of food poverty. 

The aims of the conference are:

  • To raise awareness of the issues surrounding food poverty across North Wales and the impact on individuals, families, children and communities and the organisations that serve them
  • To gather concerned people and organisations together to sign-up to the NWFPA Charter 
  • To share ideas and solutions
  • To gain commitment and agree a collective approach drawing on all of our resources and expertise
Do you have questions about NWFPA Food Poverty Conference ? Contact 2025 Movement

When & Where


The Optic Centre - Wrexham Glywdr University
St. Asaph Business Park
Ffordd William Morgan
LL17 0JD Saint Asaph
United Kingdom

Friday, 30 November 2018 from 10:00 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

2025 Movement

The 2025 Movement is a placed-based partnership of organisations across North Wales with a mission to end avoidable health & housing inequalities in the region by 2025.   Follow us on https://2025movement.org and Twitter @2025movement

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.