Free

Nya tider kräver nya insatser – Informationsmöte om CoSkill, 7/5

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
CoSkill – en möjlighet att utveckla ditt företag och kompetensutveckla anställda inom digital omställning

About this Event

Har ditt företag drabbats av Coronakrisen och konstaterat att kompetensutveckling och utbildningsinsatser kan vara en väg framåt för att stärka er position?

CoSkill är ett initiativ  som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen.

CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

Varmt välkommen till ett informationsmöte där möjligheterna presenteras för dig och ditt företag! Du väljer själv den dag som passar dig bäst och länk till mötet kommer några dagar innan!

Erbjudandet kommer i två steg:

En första workshop med en utvecklingscoach där syftet är att öka förståelsen för hur ni kan utveckla er affär genom att arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning, samt utforma en plan för detta.

Baserat på de behov som framkommer, erbjuds ditt företag sedan kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser med fokus på digital omställning. Insatserna kan innefatta en eller flertalet anställda, både på ditt och från andra företag.

På informationsträffen får du veta mer om framtida möjliga utbildningar, hur du anmäler dig och också träffa personerna bakom CoSkill som arbetar på klusterintiativen IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Varmt välkomna för att lära mer om denna möjlighet!

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved