Nye & Jennie Screening

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Watch Theatr na nÓg and Aneurin Leisure's production of Nye & Jennie filmed at The Met, Abertillery in November 2017.

About this event

Aneurin Bevan and Jennie Lee were comrades and flatmates who together fought and preached for socialism as they saw it; he the Tredegar firebrand on the Labour backbenches, she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote.

Then they were married; he deeply in love with her; she on the rebound from a tragic love affair. Both of them were loved and loathed by their fellow MP’s; he the Bollinger Bolshevik; she his Lady Macbeth, the dark angel at his shoulder. Life together unfolded through the desolate war years, the trials of founding the NHS, and the vicious internal feuds of the 1950’s. But as it did so their love deepened and matured. This is the story of a partnership that became one of the outstanding political marriages of the twentieth century.

This is the story of NYE & JENNIE.

www.nyeandjennie.com

Written by Meredydd Barker

Shortlisted for Best Playwright in the English Language for NYE & JENNIE by Wales Theatre Awards

Produced by Aneurin Leisure and Theatr na nÓg / Cynhyrchiadau TNN Productions.

CAST

NYE BEVAN JENNIE LEE

Gareth John Bale Louise Collins

CREATIVES

WRITER Meredydd Barker

DIRECTOR Geinor Styles

DESIGNER Kitty Callister

LIGHTING Hristo Takov

CHOREOGRAPHER Maggie Rawlinson

VOICE COACH Emma Steven-Johnson

COMPOSER Jak Poore

________________________________________________________________________________________________

Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben. Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw - un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif.

Stori NYE & JENNIE.

www.nyeandjennie.com

Dramodydd MEREDYDD BARKER

A enwebwyd am y Ddramodydd Gorau yn yr laith Saesneg – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Cynhyrchwyr Aneurin Leisure a Theatr na nÓg / Cynhyrchiadau TNN Productions.

CAST

NYE BEVAN JENNIE LEE

Gareth John Bale Louise Collins

TÎM CREUADIGOL

DRAMODYDD Meredydd Barker

CYFARWYDDYDD Geinor Styles

CYNLLUNYDD Kitty Callister

CYNLLUNYDD GOLEUO Hristo Takov

COREOGRAFFYDD Maggie Rawlinson

HYFFORDDWRAIG LLAIS Emma Steven-Johnson

CYFANSODDWR Jak Poore

Date and time

Location

Online event

Organiser Theatr na nÓg

Organiser of Nye & Jennie Screening

Mae Theatr na nÓg ar genhadaeth i danio dychymyg y genedl. Maent yn credu yn y pŵer o theatr bwysig i ysbrydoli newid hir-fywyd, a chyfoethogi bywydau pobl o bob oed. Gyda’i gwreiddiau yn y Cymoedd Cymreig, maent yn creu theatr wreiddiol yn y Saesneg a’r Gymraeg sy’n ysbrydoli a dal sylw cynulleidfaoedd o bob oed ar draws Cymru a thu hwnt.

Golyga ei henw ‘theatr o ieuenctid tragwyddol,’ ac maent yn dod a’r egni a’r balchderau yma i greu gwaith newydd gwych sydd yn sylfaenol i’w chartref yng Nghastell Nedd, ac sy’n effeithiol at gysylltu â’u chynulleidfaoedd ble bynnag maent yn teithio, o Abertawe i Singapore. Mae eu sioeau o’r un ansawdd uchel, uchelgais artistig a safon broffesiynol ar gyfer pob cynulleidfa - oedolion neu blant. Mae Theatr na nÓg yn dwlu dod â bywyd i’r storiau gan bobl gyffredin sy’n cyflawni pethau hynod. Maent yn gweithio gyda, ac yn creu cynyrchiadau gwreiddiol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc ac ysgolion, ac maent hefyd yn ddarparwr gwaith prif lwyfan gydag apêl ar gyfer ystod eang o oedrannau.

----

Theatr na nÓg is on a mission to ignite the imagination of the nation. We believe in the power of outstanding theatre to inspire life-long change and enrich the lives of people of all ages. Rooted in the Welsh Valleys, we create original theatre in English and Welsh that inspires and engages audiences of all ages across Wales and beyond.

With a name means ‘theatre of eternal youth’ we bring energy and passion to creating excellent new work that is both authentic to our home in Neath, and effective at connecting to audiences wherever we tour, from Swansea to Singapore. Our shows are of the same high quality, artistic ambition and professional standard for every audience – children or adults. Theatr na nÓg love bringing to life the stories of ordinary people who achieve extraordinary things. We work with, and create original productions for young audiences and schools, and we are also a provider of main stage work with appeal for a wide range of ages.

 

 

Save This Event

Event Saved