Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Looks like this event has already ended.

Check out upcoming events by this organiser, or organise your very own event.

View upcoming events Create an event

Official Launch of SBED - Sustainable Building Envelope Demonstration Project

Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

Thursday, 27 June 2013 from 09:15 to 14:00 (BST)

Official Launch of SBED -   Sustainable Building...

Registration Information

Type End Quantity
Attendee Ended Free  
Late Registration Ended Free  

Share Official Launch of SBED - Sustainable Building Envelope Demonstration Project

Event Details

Official Launch of the Sustainable Building Envelope Demonstration (SBED) Project

 

Location: SPECIFIC Innovation Centre, Baglan, Port Talbot

Date: Thursday 27th June 2013

Time: 9:15-14:00

 

 

Cardiff University’s Sustainable Building Envelope Demonstration (SBED) project aims to explore how the role of the building envelope could be transformed to incorporate systems which generate, store and distribute renewable energy.


Backed with £1.8m from the European Regional Development Fund through the Welsh Government, the project will involve demonstrating prototype building integrated solar energy technologies, tested on a range of building types, including housing, offices and factories. SBED will monitor the construction, implementation and performance of these, sharing lessons learnt with the wider industry.


The SBED project team would like to invite you to join them in the launch of SBED, as part of EU Sustainable Energy Week. The event will provide an opportunity to explore in more detail, building integrated solar energy technologies and their role in a low carbon future.  


The event will take place on Thursday 27th June, 2013, at the SPECIFIC Innovation Centre, Baglan Bay.

 

There are limited spaces available, so please register early to secure a place. The last date to register is Friday 21st June.

 


 

GWAHODDIAD I LANSIAD Y PROSIECT ARDDANGOS AMLEN ADEILADU GYNALIADWY (SBED) 

 

Canolfan Arloesi SPECIFIC, Bae Baglan, Port Talbot

9.15am - 2pm, Ddydd Iau 27 Mehefin 2013  

 

Nod Prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy (SBED) Prifysgol Caerdydd yw darganfod sut gellid trawsnewid swyddogaeth yr amlen adeiladu i gynnwys systemau sydd yn cynhyrchu, storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy.

 

 chymorth ariannol o £1.8m o’r Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn arddangos technolegau ynni solar prototeip mewn adeiladau, yn cael eu profi ar sawl math o adeilad, gan gynnwys tai, swyddfeydd a ffatrïoedd. Bydd SBED yn monitro adeiladu’r rhain ynghyd â’r defnydd ohonynt a’u perfformiad, gan rannu’r gwersi a ddysgir â’r diwydiant yn gyffredinol.

 

Mae tîm prosiect SBED yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn lansiad SBED, fel rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy yr UE. Bydd y digwyddiad yn gyfle i archwilio’n fanylach dechnolegau ynni solar mewn adeiladau a’u rhan mewn dyfodol carbon-isel.  

 

Cynhelir y lansiad ddydd Iau 27 Mehefin  2013 yng Nghanolfan Arloesi SPECIFIC, Bae Baglan.

 

Byddwch cystal â chofrestru’n gynnar oherwydd rhaid cyfyngu ar y niferoedd. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw dydd Gwener 21 Mehefin.

 

 

Do you have questions about Official Launch of SBED - Sustainable Building Envelope Demonstration Project? Contact Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

When & Where


SPECIFIC (Baglan Bay Innovation & Knowledge Centre)
Baglan Energy Park
Central Avenue, Baglan
SA12 7AX Port Talbot
United Kingdom

Thursday, 27 June 2013 from 09:15 to 14:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

SBED is partly funded by European Regional Development Fund and match funded by Cardiff University's Welsh School of Architecture, with Tata Steel as its industrial partner.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.