Sales Ended

Ofgem’s Future of Local Energy - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Jurys Inn Cardiff

1 Park Place

Cardiff

CF10 3UD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

‘How can local energy schemes maximise local resources and benefit consumers in Wales?’

Following the success of Ofgem’s Future Insights Series events in 2017, our Chairman, David Gray and Ofgem’s senior leaders invite you to join them on the 14 March in Cardiff to explore the future of local energy in Wales.

The event is an opportunity for consumer groups, government, charities, industry, communities and local authorities, suppliers, innovators and policy experts to get together to discuss and debate the future of the energy system and to network with each other.

You will hear what Ofgem is doing to overhaul energy regulation and drive the innovation needed to create resilient, affordable services forcustomers in a smarter more flexible system. We will also be talking about our plans for tougher price controls for energy networks from 2021.

The event will consist of a keynote speech from Ofgem’s Chairman, David Gray, followed by a Q&A with an expert panel:

• Christine Farnish, Non-Executive Director, Ofgem

• Graham Edwards, CEO, Wales & West Utilities

• Prys Davies, Deputy Director Decarbonisation & Energy, Welsh Government

• Emma Pinchbeck, Executive Director, Renewable UK

Our event will also have representatives from our RIIO-2 team

In addition, our RIIO2 team will be on-site to answer your questions on the next energy network price controls. Join them to find out what it means for you, and to discover more about the framework we’re consulting on.

Join us and be part of a conversation about the big issues facing the energy sector and the future of regulation.

If you have any queries, please contact us at stakeholders@ofgem.gov.uk

‘Sut y gall cynlluniau ynni lleol wneud y defnydd gorau o adnoddau lleol a bod o fudd i ddefnyddwyr yng Nghymru?’

Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau Cyfres Future Insights Ofgem yn 2017, mae ein Cadeirydd, David Gray, ac uwch arweinwyr Ofgem yn eich gwahodd i ymuno â nhw ar 14 Mawrth yng Nghaerdydd i archwilio dyfodol ynni lleol yng Nghymru.

Mae'r digwyddiad yn gyfle i grwpiau defnyddwyr, y llywodraeth, elusennau, y diwydiant, cymunedau ac awdurdodau lleol, cyflenwyr, arloeswyr ac arbenigwyr polisi ddod ynghyd i drafod a dadlau dyfodol y system ynni ac i rwydweithio â'i gilydd.

Byddwch yn clywed yr hyn y mae Ofgem yn ei wneud i drawsnewid y maes rheoleiddio ynni ac ysgogi'r arloesedd sydd ei angen i greu gwasanaethau gwydn, fforddiadwy i gwsmeriaid mewn system fwy deallus a mwy hyblyg. Byddwn hefyd yn siarad am ein cynlluniau i reoli prisiau rhwydweithiau ynni yn llymach o 2021.

Yn y digwyddiad, bydd prif araith gan Gadeirydd Ofgem, David Gray, wedi ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb gyda phanel o arbenigwyr:

Christine Farnish, Cyfarwyddwr Anweithredol, Ofgem

Graham Edwards, Prif Swyddog Gweithredol, Wales and West Utilities

Prys Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Datgarboneiddio ac Ynni, Llywodraeth Cymru

Emma Pinchbeck, Cyfarwyddwr Gweithredol, Renewable UK

Ymunwch â ni a byddwch yn rhan o sgwrs am y materion pwysig sy'n wynebu'r sector ynni a dyfodol y maes rheoleiddio.

Byddwn yn cadarnhau'r agenda lawn a manylion pellach yn fuan.

Cyfres Digwyddiadau “Future Insights” Ofgem: Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Ofgem ledled Prydain Fawr i archwilio'r materion pwysig sy'n wynebu'r sector ynni a dyfodol y maes rheoleiddio. Caiff dyddiadau a lleoliadau digwyddiadau pellach eu cyhoeddi'n fuan. Ewch i wefan ein digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth am y gyfres a'r hyn sydd i ddod.

Trefnwch eich lle yma: EventBrite

Lleoliad ac amser: Dydd Mercher Mawrth

14 2018, 15:00-17:00. Jurys Inn Caerdydd, Plas y Parc, Caerdydd. CF10 3DN

Date and Time

Location

Jurys Inn Cardiff

1 Park Place

Cardiff

CF10 3UD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved