Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Portobello Beach

1 Promenade

Edinburgh

EH15 2DX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(scroll down for the English version) Wiele z projektów, realizowanych i współrealizowanych przez Centrum Feniks w ciągu ostatniego roku nie mogłoby się wydarzyć bez pomocy naszych nieocenionych wolontariuszy, championów i innych osób, które inwestowały w nie swój czas i energię oraz organizacji nas wspierających. Conversation Cafes, Klub Malucha, Aktywni 50+, Oswoić Depresję, Festiwal Kobiety Kobietom - to tylko niektóre z nich. Chcieliśmy Wam za Wasz czas i pracę serdecznie podziękować - zarówno za pośrednictwem społecznościowych mediów, jak i osobiście, na ognisku, na które chcielibyśmy Was zaprosić w niedzielę 29.04 o godz. 18.00 na plaży w Portobello, na lewo od wejścia :-) Chleb, kiełbasę, quorn, jabłka, napoje i słodycze zapewniamy, można też przynieść własne warzywa, ciasta itp :-) Można pojawić się z dziećmi i / lub osobą towarzyszącą. Aby wiktuałów starczyło dla wszystkich, bardzo prosimy o rejestrację uczestnictwa przez Eventbrite'a i przyniesienie ze sobą biletu. Do zobaczenia 29.04! :-)
PS. Plan B - jeśli pogoda nie byłaby, khm, sprzyjąjąca, zapraszamy na spotkanie w tym samym terminie w siedzibie Feniksa, St Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE. //


Many of the projects run and co-run by Feniks last year could not have happened without the help of our invaluable volunteers, champions and other people who have invested their time and energy and without other organisations supporting us. Conversation Cafes, Toddler Group, Active 50+, Befriend Depression, Festival Women for Women are just a few examples. We would like to thank you wholeheartedly - via the social media as well as in person, at the bonfire we would like to invite you to on Sunday 29.04 at 6pm at the Portobello beach, turn left at the entry. Bread, sausages, quorn, apples, soft drinks and sweets are provided, you can also bring your own vegetables, cakes, etc :-)You can bring your children and / or accompanying person. So we know how much food to bring, please register via Eventbrite and bring your ticket with you. See you on 29.04!
PS. Plan B - if the weather is, errr, less favourable, you're invited to an indoor party at Feniks premises, St Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE, the same date and time.

(scroll down for the English version) Wiele z projektów, realizowanych i współrealizowanych przez Centrum Feniks w ciągu ostatniego roku nie mogłoby się wydarzyć bez pomocy naszych nieocenionych wolontariuszy, championów i innych osób, które inwestowały w nie swój czas i energię oraz organizacji nas wspierających. Conversation Cafes, Klub Malucha, Aktywni 50+, Oswoić Depresję, Festiwal Kobiety Kobietom - to tylko niektóre z nich. Chcieliśmy Wam za Wasz czas i pracę serdecznie podziękować - zarówno za pośrednictwem społecznościowych mediów, jak i osobiście, na ognisku, na które chcielibyśmy Was zaprosić w niedzielę 29.04 o godz. 18.00 na plaży w Portobello, na lewo od wejścia :-) Chleb, kiełbasę, quorn, jabłka, napoje i słodycze zapewniamy, można też przynieść własne warzywa, ciasta itp :-) Można pojawić się z dziećmi i / lub osobą towarzyszącą. Aby wiktuałów starczyło dla wszystkich, bardzo prosimy o rejestrację uczestnictwa przez Eventbrite'a i przyniesienie ze sobą biletu. Do zobaczenia 29.04! :-)
PS. Plan B - jeśli pogoda nie byłaby, khm, sprzyjąjąca, zapraszamy na spotkanie w tym samym terminie w siedzibie Feniksa, St Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE. //

Many of the projects run and co-run by Feniks last year could not have happened without the help of our invaluable volunteers, champions and other people who have invested their time and energy and without other organisations supporting us. Conversation Cafes, Toddler Group, Active 50+, Befriend Depression, Festival Women for Women are just a few examples. We would like to thank you wholeheartedly - via the social media as well as in person, at the bonfire we would like to invite you to on Sunday 29.04 at 6pm at the Portobello beach, turn left at the entry. Bread, sausages, quorn, apples, soft drinks and sweets are provided, you can also bring your own vegetables, cakes, etc :-) You can bring your children and / or accompanying person. So we know how much food to bring, please register via Eventbrite and bring your ticket with you. See you on 29.04!
PS. Plan B - if the weather is, errr, less favourable, you're invited to an indoor party at Feniks premises, St Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE, the same date and time.

Share with friends

Date and Time

Location

Portobello Beach

1 Promenade

Edinburgh

EH15 2DX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved