Free

On Your Marks, Get Set|Ar Eich Marciau, Parod

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coliseum Theatre

Mount Pleasant Street

Aberdare

CF44 8NG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ar Eich Marciau, Parod

2 Gorffennaf 2019 3.30pm-5.30pm

Colisewm, Aberdar, Aberdar

A Chwricwlwm newydd i Gymru ar ddod, ydych chi'n barod, ydych chi'n sad?

Byddwn yn trafod y pacio hanfodol ar gyfer y blynyddoedd i ddod - beth, yn eich barn chi, fydd arnoch ei angen i fod yn barod ar gyfer y newidiadau a amlinellwyd hyd yn hyn? Beth yw eich meddyliau a'ch disgwyliadau o ran y fenter newydd yma- ydych chi'n barod ar gyfer yr heriau ynteu os gennych ofnau ac anniddigrwydd i'w rhannu?

Bydd y cyfarfod yma'n dod ag artistiaid ac ac ymarferwyr creadigol ac athrawon at ei gilydd i ddathlu'r datblygiadau cyffrous ac, lle bo modd, i rannu'r baich.


On Your Marks, Get Set.

Tues 2 July | 3.30pm-5.30pm @ Aberdare Coliseum. Aberdare

With a new Curriculum for Wales coming soon are you ready, are you steady?

We discuss essential packing for for the years ahead- what do you think you are going to need to prepare for the changes outlined so far. What are your thoughts and expecatations on this new venture- are you ready for the challenge or do you have fears and trepidations to share.

This meeting will bring artists and craetive practitioners together with teacehsr to celebrate the exciting developements and where possible share the load.

Share with friends

Date and Time

Location

Coliseum Theatre

Mount Pleasant Street

Aberdare

CF44 8NG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved