Free

Online Misogyny - Panel Discussion & Book Launch

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Norwegian Church Arts Centre

Harbour Drive

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PA

United Kingdom

View Map

Event description
Join us at the Norwegian Church Arts Centre in Cardiff Bay to mark the launch of our new book Online Misogyny as a Hate Crime. #HateOM

About this Event

Join us at the Norwegian Church in Cardiff Bay, Cardiff to mark the launch of our new book Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for Legal Regulation. The book assesses the current state of the law in this area and calls for reform of the law to ensure equality of participation online.

We invite you to join us for the evening, which will start with a brief presentation of the book followed by short remarks (3-5 min) by other panellists, after which we will move to a wide-ranging discussion with the audience. The panel will consider the pressing issues concerning abusive behaviours online - particularly those involving a gender dimension, looking forward to the forthcoming reviews of hate crime legislation.

At the close of the panel, we hope to continue discussions over drinks and light snacks.

Speakers include:

 • Dr Kim Barker (Stirling Law School)
 • Dr Olga Jurasz (Open University Law School)
 • Leanne Wood AM
 • Gwendolyn Sterk (Welsh Women's Aid)
 • Jess Blair (ERS Wales)

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Gelfyddydau yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd i ddathlu lansiad ein llyfr newydd, Online Misogyny as a Hate Crime. #HateOM

Ynghylch y Digwyddiad

Ymunwch â ni yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd, Caerdydd, i ddathlu lansiad ein llyfr newydd, Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for Legal Regulation. Mae’r llyfr yn asesu sefyllfa’r gyfraith yn y maes hwn ar hyn o bryd ac yn galw am ddiwygio’r gyfraith i sicrhau cydraddoldeb wrth gyfranogi ar-lein.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am y noswaith, a fydd yn cychwyn gyda chyflwyniad byr ar y llyfr, gyda sylwadau cryno (3-5 munud) i ddilyn gan aelodau eraill o'r panel. Wedi hynny, byddwn yn cynnal trafodaeth eang gyda’r gynulleidfa. Bydd y panel yn ystyried y prif faterion yn ymwneud ag ymddygiad camdriniol ar-lein – yn enwedig ymddygiad â dimensiwn rhywedd, gan edrych ymlaen at yr adolygiadau o ddeddfwriaeth troseddau casineb sydd ar y gorwel.

Wedi’r drafodaeth â’r panel, gobeithiwn barhau â’r trafod dros ddiod a byrbryd.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

 • Dr Kim Barker (Ysgol y Gyfraith, Stirling)
 • Dr Olga Jurasz (Ysgol y Gyfraith, y Brifysgol Agored)
 • Leanne Wood AC
 • Gwendolyn Sterk (Cymorth i Ferched Cymru)
 • Jess Blair (ERC Cymru)
  Share with friends

  Date and Time

  Location

  The Norwegian Church Arts Centre

  Harbour Drive

  Cardiff Bay

  Cardiff

  CF10 4PA

  United Kingdom

  View Map

  Save This Event

  Event Saved