Free

ONLINE- Miwtini Canol Tref - Bangor / Town Centre Miwtini - Bangor

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Miwtini Canol Tref - Bangor / Town Centre Miwtini - Bangor

About this event

(Scroll down for English)

**DIGWYDDIAD MEWN PERSON - BANGOR**

Ydych chi'n ystyried agor busnes yng nghanol tref? Ymunwch â ni ar gyfer ein rhaglen Miwtini Canol Tref a fydd yn ymdrin â'r holl wybodaeth hanfodol sydd angan arnoch i redeg busnes llwyddiannus. Byddwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ganllawiau Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Gogledd Cymru. Cronfa sydd yn rhoi cymorth ariannol i entrepreneuriaid a busnesau sy'n awyddus i ddechrau a thyfu busnes yn un o bedwar canol tref ledled gogledd Cymru - Bangor, Bae Colwyn, y Rhyl a Wrecsam.

Bydd y rhaglen yn rhedeg rhwng 9.30 a 15.30 ac yn trafod y canlynol:

 • Hanfodion Cychwyn Busnes
 • Canllawiau Prydlesu
 • Trefi SMART
 • Cyllid
 • Marchnata
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae'r digwyddiad yma wedi ei drefnu ar y cyd rhwng Hwb Menter @M-SParc a Hwb Menter Wrexham. Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**IN PERSON EVENT - BANGOR**

Thinking of setting up a business in a town centre? Join us for our Town Centre Miwtini programme which will cover all the essentials information on running a successful business. We will also include guidance on the Town Centre Entrepreneurship Fund. The fund will provide financial assistance for entrepreneurs and businesses who are looking to start and grow a business in one of four town centres across North Wales – Bangor, Colwyn Bay, Rhyl and Wrexham.

The programme will run from 9.30 – 15.30 and will cover the following:

 • Business Start-Up Essentials
 • Lease Guidance
 • Smart Towns
 • Finance
 • Marketing
 • Customer Service

This event is organised in collaboration between Enterprise Hub @M-SParc and Wrexham Enterprise Hub. The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Enterprise Hub @ M-SParc

Organiser of ONLINE- Miwtini Canol Tref - Bangor / Town Centre Miwtini - Bangor

Ydych chi eisiau cefnogaeth busnes, digwyddiadau wedi'u teilwra i chi, ac aelodaeth i Glwb Hwb sy'n llawn pobl tebyg? Dewch i fod yn aelod o'r Hwb Menter @ M-SParc - cefnogaeth i'ch busnes yng Nghogledd Cymru!

Do you want dedicated business support, tailored events, and a membership to a Hub Club full of like-mided people? Come and join the Enterprise Hub @ M-SParc - support for your business in North Wales!

Save This Event

Event Saved