Open Space at Cardiff Central Library: Derec Jones & Mark Lock
Free
Open Space at Cardiff Central Library: Derec Jones & Mark Lock

Open Space at Cardiff Central Library: Derec Jones & Mark Lock

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961

Derec Jones

Awdur a chyhoeddwr nofelau Boys from the Backfields a Cheats & Liars

Writer and publisher with novels Boys from the Backfields and Cheats & Liars

Mark Lock

Awdur nofelau ditectif gyda’i nofel gyntaf gyda DI Hal Luchewski Dead Man’s Hand

Crime author with his first DI Hal Luchewski novel Dead Man’s Hand


Digwyddiad Gofod Agored yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, 5.45pm. Am ddim.

Uchafswm nifer y llefydd: 35


An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, 5.45pm. Free.

Maximum seating: 35

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved