Open Space at Cardiff Central Library Hub: Mike Collins

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mike Collins

50 mlynedd ers i ddyn lanio ar y Lleuad, mae Apollo yn edrych ar yr heriau technegol a phersonol a wynebodd y Dynion Cyntaf Ar y Lleuad. Mae gan yr artist llyfrau comics Mike Collins 30 mlynedd o brofiad yn gweithio ar deitlau Marvel a DC Comics blaenllaw gan gynnwys X-Men a Superman. Mae’n artist bwrdd straeon rheolaidd i Dr Who.

Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim.

50 years since the first Moon landing, Apollo beautifully explores the technical and personal challenges that faced the First Men on the Moon. Comic book artist Mike Collins has a thirty-year track record working on flagship Marvel and DC Comics titles including X-Men and Superman. He is a regular storyboard artist for Doctor Who

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free.

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

---

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved